Sluneční chrám

Záměr Slunečního chrámu vychází z potřeb rychle rostoucího počtu lidí, kteří se chtějí vědomě zorientovat sami v sobě a najít svůj vlastní hluboký vnitřní klid a mír. Klid a mír jsou hodnoty, které jsou často podceňované a při našem současném způsobu života velmi těžce udržitelné.

Záměr láskyplného prostoru v srdci Prahy matky měst

Sluneční chrám Maitrea bude láskyplným prostorem pro všechny lidi, kteří chtějí vědomě rozvíjet své vlastní procesy samoléčení a posilovat své vnitřní zdraví a imunitu. Výsledkem by měl být celkový nárůst vitální energie.

Tento záměr bude naplňován propojením těch nejlepších a nejhlubších východních zkušeností při práci s lidským tělem a spiritualitou člověka s nejnovějšími západními poznatky o uvolňování hluboce uložených stresů a zranění.

Spojení s Karlem IV.

Projekt Slunečního chrámu vzniká v historickém centru Prahy v Rytířské ulici poblíž Stavovského divadla organickým propojením dvou domů. Jedná se o dům U Tobolky a o dům U Zlatého kola, které se nacházejí na hranici mezi Starým a Novým městem Pražským. V těchto místech se tradičně konaly oslavy korunovace českého krále Karla IV.

Pro celkový úspěch projektu je nezbytné dosáhnout hluboké harmonie těchto domů s procesy, které se tam budou dít. Důležité tedy bude využití přírodních materiálů, vitalizujících tvarů a barev a vytvoření oázy hlubokého klidu uprostřed Prahy, aby se zde lidé cítili v úplném bezpečí a mohli se snadno otevřít životu.

Na domech jsme objevili tento vzkaz:  

„Lásko moje,

blízko jeden druhému,
tam stojí dva domy…
Ten první je pro ty,
kdo chtějí zmoudřet očima,
druhý pro ty,
kdo ze dřeva a kovu
loudí potravu pro uši.“

Další klíč je pod modrou, na tom druhém…