Stúpa Milující laskavosti

Jedním z dlouhodobých záměrů Maitrey je stavba Stúpy Milující laskavosti uvnitř hlavního města Prahy, která probíhá pod patronací a za přímé podpory Jeho Svatosti dalajlámy.

Záměr vytvořit oživující prostor, který pomáhá:

  • spojit se se svým srdcem, naslouchat mu a čerpat z jeho lásky, moudrosti a síly,
  • naladit se na vnitřní klid a mír svého srdce a prožívat je ve všech životních situacích,
  • žít pravdivost svého srdce a prožívat radost z každodenního života.

Stúpa bude připomínat všem lidem, že mohou dosáhnout transformace svého života a možnost jejich přechodu z nevědomosti a role oběti do životní moudrosti, spokojenosti a radosti a do aktivního tvoření smysluplného života.

Stúpa bude na energetické úrovni velmi úzce propojena s Domem osobního rozvoje, který se nachází v Týnské uličce a se Slunečními lázněmi Maitrea, které vznikají uprostřed Prahy v Rytířské ulici.

Naším záměrem je, aby stúpa sloužila všem lidem a byla veřejně přístupná.

Význam stúpy

Pozitivní vliv na místo

Stúpy slouží jako veřejná místa, kam přicházejí návštěvníci, aby vytvářeli přání pro dobro ostatních a meditovali. Stúpu je možné obcházet po směru hodinových ručiček, což má pozitivní vliv na mysl.

Zářivé tělo i mysl

Stúpa je speciální stavba připomínající dokonalou podstatu mysli, která je všem vlastní. Symbolizuje tělo meditujícího Buddhy. Tomu odpovídá i její struktura.

Naplnění dobra

Stúpa je naplněna symboly těla, řeči a mysli buddhů, to znamená soškami, texty a relikviemi. Každá stavba stúpy je dokončena až inaugurací – slavnostní ceremonií, při níž je naplněna přáními pro dobro všech bytostí.

Rozvoj potenciálu

Jednotlivé úrovně stúpy ztělesňují také cestu k rozvinutí plného lidského potenciálu. Diamant korunující stúpu symbolizuje cíl této cesty – dokonalou podstatu mysli. 

Foto: commons.wikimedia.org/

Slova Jeho Svatosti dalajlámy k záměru stavby

„Já se vždy snažím podporovat harmonii mezi náboženstvími. Zde v Čechách většina lidí pochází z židovsko-křesťanské či spíše hlavně z křesťanské tradice. O to důležitější je, aby se lidé mohli přímo na stúpě dočíst o podstatě Buddhova učení a aby na vlastní oči viděli, že je to totéž poselství, jako je poselství Ježíšovo či učení o lásce a soucítění Františka z Assisi. Právě proto by tam měly stát verše popisující tyto základní hodnoty, které jsou společné všem náboženstvím. A kromě toho by tam měly stát i verše, které jsou pro Buddhovo učení specifické, jako například učení o vzájemné závislosti a učení o zákonu příčiny a následku.“

„Velice si vážím vašeho záměru postavit v Praze stúpu a vidím to jako úsilí o rozšiřování náboženské harmonie.“