Dům osobního rozvoje 

Dům osobního rozvoje nabízí prožitkové semináře, které člověka vedou k hlubšímu a plnějšímu vnímání sebe sama, uvědomování si svého poslání a k nalezení harmonie na úrovni těla, duše a mysli.

Otevření domu

Dům jsme otevřeli v květnu 2008. Stojí v malebné Týnské uličce 6 – v samém srdci Prahy, nedaleko Staroměstského náměstí, Týnského chrámu a Dlouhé třídy.

V prvním patře domu najdete dvě hlavní seminární místnosti: Velký a Malý sál. Dům také nabízí další podkrovní místnosti určené pro meditace, masáže a individuální terapie. 

Velká historie 

Dům se nalézá na ploše staroměstského sídelního areálu, jehož počátky spadají do 11. až 12. století a jsou spojeny s utvářením sídlištního prostoru kolem ústředního tržního místa Starého Města – dnešního Ungeltu (Týna).

Písemné prameny prvně dokládají existenci domu k roku 1361 a roku 1499 je poprvé doloženo označení U černého jelena. V roce 1725 je dům uváděn jako dvoupatrový, dobře postavený z kamene, se dvěma sklepy. V přízemí byla prádelna a klenutý pokoj, sedm kvelbů, klenutá stáj pro šest koní a dvůr. V prvním patře byly do ulice orientovány tři pokoje.

Od roku 1774 se dům nazýval U modrého jelena. Asi v roce 1780 proběhla přestavba a zvýšení zadního traktu domu na tři patra.

Citlivá rekonstrukce

Autorem projektu přestavby a interiérů je akademický architekt Oldřich Hozman. Při rekonstrukci spolu se svým týmem moderním způsobem použil ekologické stavební materiály.

Celá koncepce rekonstrukce domu vychází z přání, aby dům „dýchal příjemnou inspirativní náladou“. Navržené konstrukce, použité materiály a technická zařízení jsou voleny tak, aby byly zdravotně nezávadné a co nejvíce přírodní.

Projekt vychází z principů celostní architektury a obsahuje zásady stavební biologie, geomantie a feng shui.  Na základě souvislostí jejich vlivů bylo voleno členění místností v domě a určeno použití vhodných materiálů.

Přírodní materiály

V celém domě jsou použity hliněné omítky. Ty mají tu výhodu, že vyrovnávají v interiérech relativní vlhkost vzduchu. Dům je vymalován přírodními kaseinovými barvami kolorovanými čistě přírodními pigmenty. Hliněné omítky také snižují obsah toxických látek ve vzduchu městského prostředí. 

Mezi zajímavé přírodní materiály, které jsou v domě u umyvadel a na stěnách koupelen a WC, patří tradiční marocká omítka Tadelakt. 

Historická uliční fasáda je tepelně izolována zevnitř paropropustnými deskami z rákosu. Dvorní fasáda je tepelně izolována dřevovláknitými deskami se silikátovou omítkou. Jedná se o první realizaci tohoto ekologického izolačního materiálu v Čechách.

Krov za slunovratu

Nově se dělal krov, vikýře a konstrukce stropu v půdní vestavbě. Veškeré dřevo na dům bylo architektem osobně vybíráno v lese a káceno v období zimního slunovratu. V takový čas má dřevo úžasné vlastnosti. Dobře se suší, nekroutí se a nepraská. Trámy jsou krásně rovné a pevné.

Topení v domě je řešeno stěnovými nízkoteplotními rozvody. Je to úsporný způsob vytápění, protože pracuje s nižší teplotou vody. Stěnové topení má tu výhodu, že vydává velmi přirozené sálavé teplo. To je pro člověka nejpřirozenější. 

Podlahy z palubkových dubových prken jsou upravené přírodními oleji a vosky. V domě jsou také obnoveny původní teracové dlažby.