7 darů života

Život je dar. Nekonečně bohatý a pestrý. Spektrum možností, které nám nabízí, jsme rozdělili do sedmi oblastí – tak abychom je mohli jasněji uvidět a dál rozvíjet.

Každý z nás má možnost vzít své dary do vlastních rukou a probudit je. Vysvobodit z pout omezujících přesvědčení, pocitů nedostatečnosti, strachů či starých zranění a rozvinout je. A pak s jejich pomocí tvořit svět, ve kterém chceme žít.  

Energie, které dřímají v našich darech, je třeba uvolnit a pročistit, porozumět jim a naučit se s nimi zacházet.

Průvodci a nástroje

Probuzení darů života je práce, kterou potřebuje každý z nás udělat sám. Na světě je ale mnoho těch, kteří nás mohou inspirovat. Napsali knihy, vytvořili metody a našli prostředky, jejichž smyslem je nám s tou prací pomoci. Mohou nám poradit, na co je prospěšné se zaměřit. Vysvětlit, jakou techniku je dobré použít. Nebo nám jenom ukázat, kam se máme dívat…

Výběr daru

Z obrovského množství nástrojů a průvodců jsme pro vás vybrali ty, které považujeme za obzvlášť nápomocné. Pro snadnější orientaci jsme je rozdělili do sedmi oblastí – podle toho, zda probouzejí sílu, vášeň, vůli, lásku, pravdivost, vizi nebo vědomí.

Na vás je, abyste si vybrali ten dar, který je pro vás aktuálně nejdůležitější. Najděte oblast svého života, která teď potřebuje vaši pozornost nejvíc, a podívejte se, jaké nástroje a jací průvodci vás osloví.

Nebojte se, že se spletete. Ty dary jsou jen různé projevy téže energie – životní energie. Tím, že léčíte jeden z nich, harmonizujete i ostatní a zároveň svůj život jako celek.

Možná už teď víte, který ze svých darů potřebujete probudit. Váháte-li, mohou vám pomoci charakteristiky sedmi oblastí souvisejících s jednotlivými dary.

1. Načerpání síly

Buďte v těle. Spojení se svými kořeny. Objevte svou sílu.

Na tuto oblast je dobré se zaměřit, když cítíme potřebu probudit dar síly a uvolnit jej z pout starých zranění. Tady najdeme cesty k harmonizaci těla a k hlubšímu propojení se s ním. Zjistíme, jak pročistit vztahy se svými předky, vnímat své kořeny, stát nohama pevně na zemi a cítit dostatek energie.

Když náš dar síly spí, můžeme si připadat slabí až vyčerpaní a nemocní. Mohou nás sužovat pocity nedostatku a odpojenosti. Často jde o následek nevyléčeného traumatu. K dalším obvyklým projevům tohoto stavu patří odcizené rodinné vztahy či neschopnost najít místo, kde bychom se cítili doma.

Je-li dar síly probuzen, jsme v kontaktu se životní silou, cítíme se dobře ve svém těle – zdraví, stabilní a uzemnění. Vnímáme hojnost zdrojů i příležitostí. Můžeme se opřít o podporu své rodové linie a máme zdravé rodinné vztahy.

Vypěstuj si nové tělo

Vyzkoušejte si očistný program, který vrátí váš organizmus zpět do bezproblémového fungování. 

Více o knize

BodyTalk Fundamentals

 Inovativní a jednoduché techniky, které  účinně odhalují příčiny nejrůznějších zdravotních potíží. 

Více o výcviku

SKYMIND

Dopřejte si meditační retreat a spočiňte ve své pravé přirozenosti. Vše je součástí a vše je v pořádku.

Více o semináři

2. Oživení vášně

Seznamte se s vášní, kterou v sobě nosíte, a osvoboďte ji.

V této oblasti je prospěšné hledat, když chceme probudit dar vášně a přirozeně prožívat své emoce. Tady můžeme rozvíjet svou tvořivost a své schopnosti vnímání sexuální energie a práce s ní.

Spící dar vášně vede k závislostem, ke zneužívajícím, manipulativním vztahům a k pocitům viny. K jeho příznakům patří i neschopnost spontánně se projevovat, potlačování, dramatizace či „nezvládání“ emocí a nenaplněný sexuální život.

Probuzený dar vášně v nás osvobozuje tvůrce, který se dokáže s důvěrou odevzdat proudu života. Navrací nám naši přirozenost a spontánnost. Umožňuje nám prožívat intimitu, vnímat sílu vědomého doteku a vytváří v nás harmonii mužského a ženského principu.

Tvoje tělo ví

"Probuď v sobě stav, kdy ve tvém těle plyne život volně jako voda a ty důvěřuješ…”
Více o videokurzu

Sedm darů menopauzy

Neočekávaná transformační cesta ženy s doktorkou Dr. Cheryl Bridges Johns.

Více o knize

Hlubiny posvátného těla

Zažehněte v sobě vnitřní oheň, který sahá až do časů Marie Magdaleny. 

Více o semináři

3. Přijetí sama sebe

Dovolte si jednat v souladu s tím, co si myslíte a co cítíte.

Dar vůle úzce souvisí se sebepřijetím, sebevědomím a s hranicemi. Čas ponořit se do této oblasti přichází, když si potřebujeme zvolit svou cestu, nebo v sobě najít dost odvahy a odhodlání k tomu, abychom po ní šli.

Spící dar vůle se projevuje pocity nedostatečnosti, nerozhodností, studem a potlačováním vlastní síly. Ze strachu, že by nás naše okolí nepřijalo, nejdeme za svými sny a místo toho děláme to, o čem si myslíme, že se od nás očekává. Přežíváme. Nežijeme.

Probuzený dar vůle nám dovoluje chovat se v souladu s tím, co si myslíme a co cítíme. Získáváme tím odvahu, sebejistotu, vnitřní integritu a schopnost vnímat své vlastní hranice. Díky tomu se z našeho života vytrácí potřeba bojovat a prosazovat se.

Sebevědomí je produktem sebelásky

Unikátní videokurz, který předá základy k pěstování sebevědomí a sebelásky.

Více o videokurzu

Nádech, výdech

Ovládněte vlastní dech tak, aby vás podporoval a maximálně vyživoval. Dejte svému životu pozornost. 

Více o knize

Léčení traumatu v rodinném systému

Cesta k tomu, abychom se cítili dobře ve své rodině. 

Více o videozáznamu

4. Láska a vztahy

Spojte se se svým srdcem a následujte ho.

Oblast lásky a vztahů je připravena pro ty, kteří se chtějí plně propojit se svým srdcem a díky tomu jasněji vnímat své spojení s druhými. Tady je prospěšné hledat inspiraci, chcete-li vytvářet zdravé a harmonické vztahy.

Ke spícímu daru lásky patří strach cítit vlastní bolest, pocit oddělenosti, osamělosti či křivdy. Projevuje se uzavřením se do sebe, nebo naopak neschopností zůstat sám se sebou.

Probuzený dar lásky nám přináší vědomé spojení s druhou bytostí i se vším stvořeným, schopnost soucítění, energii milující laskavosti a vděčnost. Dává nám odvahu přijmout vlastní zranitelnost a otevřít se hlubokému partnerskému vztahu.

Nenásilná komunikace

Naučte se efektivně komunikovat své potřeby a lépe porozumět potřebám druhých.

Více o semináři

Sexuální dohody

Pro ty, kdo touží přehodnotit svůj přístup k vlastní sexualitě. Průvodce oživením sexuální vášně.

Více o knize

Zrada, důvěra a odpuštění

Bolest ze zrady můžete překonat a začít budovat svůj nový život založený na pravdě a sebedůvěře.

Více o knize

5. Sebevyjádření

Tvořte svůj život jako umělecké dílo. Originálně. Autenticky. Svobodně.

Ústředním bodem oblasti sebevyjádření je dar pravdivosti. To, co zde najdeme, nám pomáhá rozpustit strach z odmítnutí i tvůrčí a komunikační bloky. Osvobodíme kreativitu, posílíme hlas a rozvineme schopnost autentického vyjádření.

Spící dar pravdivosti způsobuje nemožnost otevřeně vyjadřovat to, co si myslíme, co cítíme a co chceme. Často se stává, že si nejsme jisti svými názory, myšlenkami, pocity a potřebami. Jako by vše bylo zamlženo clonou utkanou z představ, jak bychom měli či chtěli vypadat.

Probuzený dar pravdivosti nám dovoluje uvidět a přijmout vlastní realitu takovou, jaká je, a zároveň k ní přistoupit tvůrčím způsobem. Umožňuje nám vnímat sílu pravdivé komunikace i to, jak nás upřímné sdílení propojuje s lidmi okolo nás a harmonizuje naše vztahy.

Můj život, moje volba

Plány, vize, sny... často jich máme mnoho, ale proč se nám nedaří je uskutečnit?

Více o videokurzu

Hlasové workshopy

Použijte svůj hlas k otevření svého srdce a vyjádři sebe sama beze strachu. Vytvoř místo pro svůj příběh a emoce. 

Více o semináři

Sex, smrt, osvícení

Matousek ve své poutavé autobiografii bere čtenáře na cestu za hledáním odpovědí na nejhlubší životní otázky.

Více o knize

6. Intuice a poslání

Jděte za svými sny a naslouchejte své intuici.

Do této oblasti patří nástroje a průvodci rozvíjející dar vize. Ten nám umožňuje správně vnímat svou intuici a mít bystrý úsudek a jasnou mysl, která je otevřená posvátným snům naší duše.

Člověk se spícím darem vize sice klade velký důraz na rozum a informace, jeho mysl však zůstává omezená a zamlžená. Své sny, pocity a intuici odkládá stranou, protože je považuje za nesmyslné a matoucí.

Probuzený dar vize nám dává jasný úsudek a umožňuje nám porozumět naší intuici a snům a jít tam, kam nás vedou. Díky tomu dokážeme citlivě vnímat potřeby Existence a to nám umožňuje odevzdat se s důvěrou proudu života.

Výcvik jógy nidra

Nalaďte se plnně na své podvědomí a dopřejte své mysli i tělu regeneraci. Technika i pro vaše klienty. 

Více o výcviku

Mystické šamanské orákulum

Nechte se vést moudrostí šamanismu a nahlédněte svůj život z jiné perspektivy.

Více o kartách

Poslání

Život je příliš krátký na to, abyste investovali svůj čas do práce, která vás nenaplňuje.

Více o knize

7. Vědomé bytí

Odložte iluzi oddělenosti a ponořte se do oceánu vědomí.

Do oblasti vědomého bytí je dobré soustředit pozornost, cítíme-li potřebu prohloubit vnitřní klid a schopnost vnímat naše spojení s Existencí, Bohem či Univerzem.

Spící dar vědomí nás udržuje na povrchu věcí, jevů i nás samotných. Naše prožívání je neuspokojivé. Poznání plytké. Pokora malá. A připoutanost k přáním ega veliká.

Probuzený dar vědomí nás vede k absolutní pravdě, k umění spočinout v přítomném okamžiku, ke svobodě, do klidného prostoru za myšlenkami, k trvalému štěstí a k prožitku jednoty.

Neudální vědomí

Intenzivní třídenní retreat s Lamou Tsultrim Allione, která poprvé přijíždí osobně do České republiky!

Více o semináři

Na začátek a zpět

Intenzivní vedená meditace k léčení porodních prožitků. Dopřejte svému vnitřnímu dítěti péči.

Více o meditaci

Vycházející moudrost

Abychom nakonec dokázali žít v rovnováze, je potřeba posílit posvátné ženství a naslouchat zemi.

Více o knize