Co děláme

Společnost Maitrea byla založena v roce 2006 s požehnáním Jeho Svatosti 14. dalajlámy. Slovo Maitrea v sobě nese význam "milující laskavost". Naším posláním je pomáhat lidem spojit se se svým Srdcem a následovat jej.

Naše poslání naplňujeme v těchto projektech:

Semináře

Dům osobního rozvoje nabízí prožitkové semináře, které vedou k hlubšímu vnímání sebe sama, uvědomování si svého poslání a k nalezení harmonie na úrovni těla, duše a mysli.

Terapie a masáže

V Domě osobního rozvoje v Týnské uličce najdete dvě hlavní seminární místnosti i další menší místnosti určené pro meditace, masáže a individuální terapie.

Nakladatelství

Vydává praktické knihy, které pomáhají čtenářům věnovat pozornost důležitým oblastem vlastního života, aby jej mohli proměnit do nových kvalit.

Stúpa

Jedním z dlouhodobých záměrů Maitrey je stavba Stúpy Milující laskavosti uvnitř hlavního města Prahy, která probíhá pod patronací a za přímé podpory Jeho Svatosti dalajlámy.

Sluneční chrám

Sluneční chrám Maitrea bude láskyplným prostorem pro všechny lidi, kteří chtějí vědomě rozvíjet své vlastní procesy samoléčení a posilovat své vnitřní zdraví a imunitu. 

Restaurace

Místo klidného setkávání nabízí vegetariánská jídla. Interiér je vytvořen z přírodních materiálů v souladu s pravidly Feng-Shui.

Mateřská škola

Pro děti tvoříme láskyplné a přijímající prostředí. Dostatkem prostoru pro volnou hru podněcujeme zájem a přirozenou touhu po poznávání světa.

Skloňování a používání názvu Maitrea

Slovo Maitrea skloňujeme tímto způsobem:

1. pád - kdo, co - Maitrea
2. pád - koho, čeho – bez, u, do Maitrey
3. pád - komu, čemu – Maitree (i Maitrei)
4. pád - koho, co – pro Maitreu
5. pád - voláme - Maitreo
6. pád - kom, čem - o, v Maitree (i Maitrei)
7. pád - kým, čím – s Maitreou

V běžném textu píšeme slovo Maitrea s počátečním velkým písmenem. Tam, kde je to vhodné (například na propagačních materiálech), píšeme slovo MAITREA verzálkami.