Péče o tělo, mysl a duši

Motto: 

Ájurvéda je živým poznáním. Studuje rostliny, stromy, živé buňky, živé lidské bytosti – a živé srdce. Chceme-li pochopit život, nemůžeme studovat to, co je mrtvé.

George P. Eassey 

 

Základem ájurvédské péče je pochopení podstaty zdraví a pojetí člověka jako celku. Člověka ájurvéda od počátku vidí jako duchovní bytost, jež používá fyzické tělo a mysl jako svůj příbytek a nástroj. Zdraví je přítomno tehdy, jsou-li zdravé všechny složky naší bytosti. Harmonické souznění a souhra duše, mysli a emocionální složky a fyzického těla jsou předpokladem zdraví. Narušení rovnováhy jemnějších složek naší bytosti předchází nerovnováze na tělesné úrovni.

Umění udržovat a obnovovat tuto dynamickou rovnováhu tvoří podstatu ájurvédské léčby, prevence, pozitivního zdraví i dlouhověkosti. Ájurvéda se původně vyvinula jako věda o dlouhověkosti a již před mnoha tisíci lety měla plné pochopení kvantové povahy lidské existence, k němuž v současné době pomalu dospívá moderní kvantová fyzika a neurověda. Čistá intuitivní vize přijatá v meditativním tichu srdcí dávných rišijů umožňila předat lidstvu poznání, že náš organismus je plynoucí řekou inteligence, jež synergicky sjednocuje mnohačetné energetické proudy v jeden životadárný tok. Jeho hlavní vlastností na atomické úrovni je jeho neustálá proměna, stálé vznikání a zanikání, jehož výsledkem je i pravidelná a úplná obnova všech buněk fyzického těla, a to přibližně s roční periodou.

Ájurvéda věnuje proto velkou pozornost nejen fyzickému tělu, nýbrž všem složkám bytosti - duši, intelektu, emocionální mysli a energetické úrovni vitálního těla. Poskytuje návod, jak jich správně využívat při cestě životem tak, aby se nám skutečně staly nástrojem zdraví a štěstí, nikoli zdrojem utrpení a nemoci.

Práce s myslí a komunikace s vlastní duší je nedílnou součástí ájurvédské cesty ke zdraví. Vědomí vzájemné provázanosti jemnějších těl s fyzickou schránkou a zároveň znalost povahy a původu emocí umožňuje ájurvédě poskytovat účinnou péči o emocionální rovnováhu. (Patří sem i znalost účinků nejrůznějších bylin na hormonální a nervový systém, a tudíž zprostředkovaně na mysl.)

Projevem života v těle je dýchání. Dýchání je známkou přítomnosti životní energie – prány. Dýchání propojuje fyzické tělo a mysl a působí jako jejich komunikační přemostění. Změny na energetické - pránické úrovni předcházejí změnám v tělesné fyziologii a stávají se prvotním impulzem ke vzniku fyzické nerovnováhy a ne-moci.

Dýchání je přirozeným prostředkem k pozitivnímu ovlivňování fyzického těla i mysli. S dechem pracuje jóga a jógová praxe je cestou vědomého sledování a ovlivňování životní energie – tak, aby prána mohla plnit veškeré své funkce. Jóga a meditace tedy představují mocný nástroj k pozitivnímu ovlivnění celkového stavu člověka a jsou velmi důležitou součástí ájurvédského repertoáru. Jejich důležitost vzrůstá úměrně tomu, jak se u člověka prohlubuje vhled do podstaty vlastního života.

Důležitou součástí obnovy fyzické, vitální i psychické rovnováhy jsou úprava stravy, olejové masáže a procedury a používání speciálních bylinných přípravků. Dociluje se jimi očisty organismu a vyrovnání tří vedoucích bio-energetických principů nazývaných tridóša – váta, pitta a kapha, jež tvoří vitální matrici našeho těla.

Olejové procedury působí na úrovni nervového a endokrinního systému, navozují stav hluboké relaxace, a tak docilují obnovy rovnováhy organismu.

Potraviny a stravování představuje v ájurvédě léčbu první linie – potraviny jsou našimi základními léky, popř. se mohou, při neznalém používání, stát pro tělo jedem. Bylinné přípravky ájurvéda považuje za speciální potraviny s velkou potencí působícího principu (tentýž princip je obsažen v potravinách, ale v mnohem menší míře).

Používají se v zásadě tři druhy bylin a přípravků – první skupina je očistná a odstraňuje z organismu nastřádané toxiny, které ho zatěžují a vedou k celkové stagnaci životadárného proudění a k oslabení na fyzické i mentální úrovni. Očista připravuje nezbytnou půdu pro návrat organizmu do rovnováhy. Druhá skupina napomáhá svými specifickými vlastnostmi k obnově narušené rovnováhy vitálního těla, tedy vitálních principů váta, pitta a kapha. Třetí skupinu představují přípravky vysoké nutriční a regenerační hodnoty a ty patří do kategorie ´rasájan´ (omlazovací látky). Existuje ještě čtvrtá kategorie přípravků, jež nejsou součástí běžného repertoáru – jedná se o velmi jemně zpracované a speciálně obohacené preparáty, které se používají pouze v případě velmi závažných či život ohrožujících onemocnění.
Bylinné léky a přípravky z bylin, kombinované s dalšími výživnými a pro člověka hodnotnými složkami, se připravují s velkou péčí a je vhodné jich používat s úctou.