Olivie Pospíšilová

Jsem lektorkou ženských kruhů a průvodkyni žen na jejich cestě.
Osmým rokem vedu ženské skupiny na pravidelných docházkových kurzech tantrické jógy pro ženy, cvičení Mohendžodáro v Praze a na celodenních prožitkových seminářích v Praze, Příbrami a Plzni. Na daná aktuální témata tvořím speciální víkendy pro ženy.

Mým darem je inspirovat ženy na jejich cestě k sobě samé, ke své ženskosti, sebelásce a sebeúctě.

Ve své práci vycházím z tantrické jógy pro ženy, cvičení Mohendžodáro, ze svých vlastních zkušeností a prožitků.

Na mé cestě mě doprovázeli Komala (Brazílie), Pavla Holubová a Eva Korbelová, Kateřina Karaimi Motyčková, Miranda Gray, Monika Fillová, John Hawken, Monika Sičová Kůdelová,Igor Samotný.

Webové stránky lektorky: www.rozkvetanizeny.cz

Rozhovor

Ženská cesta k sobě samé

 

Akce lektora v MAITREI

26/2 úterý MAITREA

ROZKVÉTÁNÍ ŽENY, CVIČENÍ MOHENDŽODÁRO - dopolední ochutnávka

Olivie Pospíšilová | Prostřednictvím svého dechu, spontánního tance, sdílení, aktivní pohybové meditace se uvolníš do svého těla a do své ženské energie. Spojíš se sama se sebou, se svou vnitřní ženou, srdcem, životní sílou i moudrostí.
5/3 úterý MAITREA

ROZKVÉTÁNÍ ŽENY, CVIČENÍ MOHENDŽODÁRO - dopolední ochutnávka

Olivie Pospíšilová | Prostřednictvím svého dechu, spontánního tance, sdílení, aktivní pohybové meditace se uvolníš do svého těla a do své ženské energie. Spojíš se sama se sebou, se svou vnitřní ženou, srdcem, životní sílou i moudrostí.
12/3-25/6 úterý - úterý MAITREA

ROZKVÉTÁNÍ ŽENY, cvičení Mohendžodáro -15 setkání v ženském kruhu

Olivie Pospíšilová | Máte chuť posílit své ženství? Objevit a načerpat svou ženskou sílu a energii? Uvolnit se ve svém těle a odpočinout si od stresu či napětí? Pak si dovolte zastavit se v pracovním týdnu, dát si čas a prostor pro sebe a občerstvit se v ženské energii.

Již proběhlé akce lektora