Marcela Pešková

Když jsem začala před lety chodit do konstelačního výcviku, bylo to jen proto, že jsem se chtěla cítit alespoň o něco líp. Můj život byl „vzhůru nohama“a já jsem nutně potřebovala porozumět tomu, co se se mnou děje, protože jsem měla pocit, že se sebou nevydržím.
Metoda konstelací mi zásadním způsobem pomohla porozumět sobě i druhým lidem a probudila ve mně potřebu začít se dělit s ostatními o nabyté zkušenosti.
Od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací, ve kterých propojuji přístupy z oblasti psychologie, s poznatky a prožitky vlastní spirituální cesty.
Na práci s lidmi miluji okamžiky, kdy nabídnu cestu k porozumění či pochopení problémové situace a ten druhý prohlédne. Když pochopí, jakým svým postojem vytváří právě to, co v životě odmítá nebo mu naopak chybí, a když se posune směrem k větší vnitřní svobodě a zdravé spokojenosti.

Vzdělání v oblasti rozvoje osobnosti:

  • 2000-2004 psychoterapeutický výcvik SUR zaměřený na skupinovou dynamiku - Pražský psychoterapuetický institut
  • 2002 seminář na hledání, léčbu a rozvoj vnitřního dítěte - Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc
  • 2003-2005 výcvik v systemických (rodinných) konstelacích - Meditační centrum Lažany
  • 2006 jednoletý výcvik v rodinných konstelacích - Moa Doris Grevenstette
  • 2010 Cesta lásky - Eva Puklová

Kromě těchto programů jsem absolvovala řadu dalších sebepoznávacích seminářů, které mi pomohly uvolnit se z obranných mechanismů ega.

Miluji pozorování zvířat v jejich projevu, který není spoután ničím naučeným.

Rozhovor

Vždycky jde o matku aneb Uzdravte své partnerství

 

Akce lektora v MAITREI

30/5 středa MAITREA

OTEVŘI SVÉ SRDCE - ženský kruh

Marcela Pešková | Chtěli byste být v životě víc opravdové ? Umět se znovu upřímně radovat - tak, jak to dělají malé děti? Přijďte objevit zdroj štěstí, který je skryt ve vaší zranitelnosti. Přijďte objevit lásku ve svém srdci!
16/6-17/6 sobota - neděle MAITREA

TVOŘÍM SVŮJ OSUD - matka uvnitř nás

Marcela Pešková | Míváte někdy pocit, že si s vámi život dělá co chce? A že nemůžete hnout s tím, co vás potkává? Přijďte změnit náhled na svůj život a objevit a proměnit skryté vlivy, kterými si přitahujete do reality právě to, co v ní máte!
19/6 úterý MAITREA

CO JE A CO NENÍ LÁSKA - sebeúcta ve vztazích

Marcela Pešková | Zajímá vás, proč zapomínáte na sebe a upřednostňujete druhé? Proč dovolujete překračování svých hranic a dáváte víc, než chcete? Přijďte objevit příčinu svého chování a udělat praktické kroky k opravdové lásce!
2/10 úterý MAITREA

RADOST VE VZTAZÍCH

Marcela Pešková | Chcete porozumět hlubším souvistostem, kterými tvoříte své vztahy? Zpevnit základy, na kterých je stavíte a obnovit spojení s Láskou? Přijďte objevit cestu ke vzájemné úctě a radosti! Změníte to, co je potřeba, abyste se ve svých vztazích trvale cítili líp!
6/10-7/10 sobota - neděle MAITREA

RADOST VE VZTAZÍCH

Marcela Pešková | Chcete porozumět hlubším souvistostem, kterými tvoříte své vztahy? Zpevnit základy, na kterých je stavíte a obnovit spojení s Láskou? Přijďte objevit cestu ke vzájemné úctě a radosti! Změníte to, co je potřeba, abyste se ve svých vztazích trvale cítili líp!
10/10 středa MAITREA

NAPLNĚNÉ PARTNERSTVÍ - ženský kruh

Marcela Pešková | Uvítali byste ve vztahu více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Přijďte a objevte hlubší souvislosti, kterými tvoříte svůj partnerský vztah, a podnikněte kroky k jeho trvalé proměně.
13/11 úterý MAITREA

SEBEHODNOTA, SEBEPŘIJETÍ, SEBELÁSKA

Marcela Pešková | Setkání zaměřené na hlubší propojení se svou vnitřní podstatou vám ukáže cestu k pravdivějšímu obrazu sebe samých. Tak najdete v sobě lásku, kterou hledáte v druhých.
4/12 úterý MAITREA

CO JE A CO NENÍ LÁSKA - sebeúcta ve vztazích

Marcela Pešková | Zajímá vás, proč zapomínáte na sebe a upřednostňujete druhé? Proč dovolujete překračování svých hranic a dáváte víc, než chcete? Přijďte objevit příčinu svého chování a udělat praktické kroky k opravdové lásce!

Již proběhlé akce lektora