Marcela Pešková

Když jsem začala před lety chodit do konstelačního výcviku, bylo to jen proto, že jsem se chtěla cítit alespoň o něco líp. Můj život byl „vzhůru nohama“a já jsem nutně potřebovala porozumět tomu, co se se mnou děje, protože jsem měla pocit, že se sebou nevydržím.
Metoda konstelací mi zásadním způsobem pomohla porozumět sobě i druhým lidem a probudila ve mně potřebu začít se dělit s ostatními o nabyté zkušenosti.
Od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací, ve kterých propojuji přístupy z oblasti psychologie, s poznatky a prožitky vlastní spirituální cesty.
Na práci s lidmi miluji okamžiky, kdy nabídnu cestu k porozumění či pochopení problémové situace a ten druhý prohlédne. Když pochopí, jakým svým postojem vytváří právě to, co v životě odmítá nebo mu naopak chybí, a když se posune směrem k větší vnitřní svobodě a zdravé spokojenosti.

Vzdělání v oblasti rozvoje osobnosti:

  • 2000-2004 psychoterapeutický výcvik SUR zaměřený na skupinovou dynamiku - Pražský psychoterapuetický institut
  • 2002 seminář na hledání, léčbu a rozvoj vnitřního dítěte - Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc
  • 2003-2005 výcvik v systemických (rodinných) konstelacích - Meditační centrum Lažany
  • 2006 jednoletý výcvik v rodinných konstelacích - Moa Doris Grevenstette
  • 2010 Cesta lásky - Eva Puklová

Kromě těchto programů jsem absolvovala řadu dalších sebepoznávacích seminářů, které mi pomohly uvolnit se z obranných mechanismů ega.

Miluji pozorování zvířat v jejich projevu, který není spoután ničím naučeným.

Rozhovor

Vždycky jde o matku aneb Uzdravte své partnerství

 

Akce lektora v MAITREI

25/11-26/11 sobota - neděle MAITREA

SEBEHODNOTA, SEBEPŘIJETÍ, SEBELÁSKA

Marcela Pešková | Na tomto semináři se vydáte na cestu k pravdivějšímu obrazu sebe samých, objevíte svojí vnitřní krásu a důvod zdravě se do sebe zamilovat. Najdete cestu k uspokojení v osobním životě i ve vztazích s ostatními.
4/12 pondělí MAITREA

HRANICE – kudy ke zdroji své sebeúcty

Marcela Pešková | Tento seminář vám nabídne cestu k pochopení příčin, proč ostatní překračují vaše hranice, a ukáže cestu, jak situaci postupně a trvale měnit.
23/1 úterý MAITREA

SEBEHODNOTA, SEBEPŘIJETÍ, SEBELÁSKA

Marcela Pešková | Setkání zaměřené na hlubší propojení se svou vnitřní podstatou vám ukáže cestu k pravdivějšímu obrazu sebe samých. Tak najdete v sobě lásku, kterou hledáte v druhých.
30/1 úterý MAITREA

MOUDROST A SÍLA ŽENY - ženský kruh

Marcela Pešková | V prostředí, které nesoudí a nehodnotí dosytíte potřebu být přijímána a respektována ve svojí jedinečnosti a obnovíte spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale odkud jste vzešly.
10/2-11/2 sobota - neděle MAITREA

SEBEHODNOTA, SEBEPŘIJETÍ, SEBELÁSKA

Marcela Pešková | Na semináři se vydáte na cestu k pravdivějšímu obrazu sebe samých, objevíte svojí vnitřní krásu a důvod zdravě se do sebe zamilovat. Najdete více uspokojení v osobním životě i ve vztazích s ostatními lidmi.
20/2 úterý MAITREA

CO JE A CO NENÍ LÁSKA

Marcela Pešková | Setkání vám pomůže objevit hlubší souvislosti, kterými utváříte své vztahy, a zavede na cestu k jejich trvalé proměně.
17/7 úterý MAITREA

MOUDROST A SÍLA ŽENY - ženský kruh

Marcela Pešková | V prostředí, které nesoudí a nehodnotí dosytíte potřebu být přijímána a respektována ve svojí jedinečnosti a obnovíte spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale odkud jste vzešly.
2/10 úterý MAITREA

SEBEHODNOTA, SEBEPŘIJETÍ, SEBELÁSKA

Marcela Pešková | Setkání zaměřené na hlubší propojení se svou vnitřní podstatou vám ukáže cestu k pravdivějšímu obrazu sebe samých. Tak najdete v sobě lásku, kterou hledáte v druhých.
6/10-7/10 sobota - neděle MAITREA

SEBEHODNOTA, SEBEPŘIJETÍ, SEBELÁSKA

Marcela Pešková | Na semináři se vydáte na cestu k pravdivějšímu obrazu sebe samých, objevíte svojí vnitřní krásu a důvod zdravě se do sebe zamilovat. Najdete více uspokojení v osobním životě i ve vztazích s ostatními lidmi.

Již proběhlé akce lektora