Joe Goodbread

Joe Goodbread je jedním z tvůrců uznávaného programu Spřátelit se s konfliktem, sponzorovaným Evropskou unií v rámci iniciativy Peace II. Tento program měl pomoci pracovníkům na hranici Severního Irska zvládat stres a úzkost z vysoce napjaté konfliktní atmosféry, ve které pracovali. Vyučuje a uplatňuje metody řízení konfliktů a psychoterapii v Portlandu v Oregonu i jinde ve světě. Je autorem tří knih a četných článků o Psychologii orientované na proces. Je také inženýrem a vynálezcem, je držitelem několika patentů v oblasti měření vlastností kapalin.

Slova Arnolda Mindella, autora Processmind:
"Joe Goodbread v knize Jak se spřátelit s konflikty naplňuje ideál konfliktu, ve kterém vyhrávají obě strany. Jeho kniha nabízí prosté, pochopitelné a praktické nástroje, jak proměnit každodenní konflikty na příležitosti k osobnímu růstu, lepším vztahům a na uplatňování hluboké demokracie v denním životě."