Evžen Teršl

rratamahata@gmail.com, tel.: 777 188 333

motivační analýza, behaviorální trénink, výcvik komunikačních dovedností

Odhaluji společně s klientem motiv, důvod, příčinu jeho obtíží. Terapie může probíhat jak verbálně - na vědomé nebo podvědomé úrovni, tak manuálně - záleží na potřebách klienta. V jádru je jedno, zda klient přijde kvůli bolestí zad, žlučníku, ekzému, depresi, epilepsií, či kvůli problému s partnerem, rodinným příslušníkem nebo šéfem. Jakýkoli problém má důvod - důvod natolik patrný pro lidský organismus, že v problém vyústí. Důvod není neviditelný, pouze na něj nahlížíme špatným úhlem pohledu. Terapie spočívá ve změně pohledu a a přerušení patologických řetězců chování. Pro diagnostiku používám vlastní systém založený na postavení páteře a tenzích v trupu. Sezení obvykle trvá 2-3 hodiny.

Rozhovor

Rozhovor s Evženem Teršlem.