Artho Wittemann

Už přes dvacet let se intenzivně zabývá otázkami systémové sebeorganizace psýché. Deset let byl žákem, potom spolupracovníkem dr. Hala a dr. Sidry Stoneových, zakladatelů metody Voice Dialogue. Přeložil dvě jejich knihy do němčiny a šest let vyučoval Voice Dialogue v Centru individuální a sociální terapie (ZIST) poblíž Mnichova.

Po setkání se svou ženou Veetou v roce 1992 začala jejich intenzivní fáze výzkumu a studií na poli Psychologie částí a společně rozvinuli nový styl práce s částmi pod názvem IndividualSystemics (Individuální Systemika). Ve své první knize, nazvané Inteligence duše, Artho prvně představuje své jedinečné vhledy v teoretickém a praktickém přístupu práce s částmi.
Další, hlubší výzkum v psychoterapeutické praxi a ve vzdělávacích seminářích pro terapeuty a poradce vedl k poznatkům a technikám, jež jsou popsány v knize Architektura vnitřního světa člověka (MAITREA 2011). Už od raného mládí patřil autorův hlavní zájem psychologickým a duchovním otázkám.

V roce 2013 Artho a Veeta založili Mezinárodní školu Individuální Systemiky, kde se obsáhle podělili s veřejností se svým novým přístupem k rozvoji lidstva. Nejprve byl rok žákem v Centru pro iniciační terapii Karlfrieda Dürckheima (kombinace Zen budhizmu a Humanistické psychologie) v Todtmoos-Rutte v Německu, deset let pak trvala jeho fáze sebepoznávání, psychologických studií a meditační praxe, během které získal neobvyklý poklad v podobě mnoha léčebných a duchovních zážitků. Záhy se základem jeho praktické a teoretické práce stalo přesvědčení, že všechny lidské zkušenosti mají smysluplnou a popsatelnou vnitřní souvislost.

Artho průběžně sdílí jeho jedinečné poznatky v oblasti lidské psýché. Společné so svou ženou Veetou vytvořili webovou stránku www.individualsystemics.com, ta je základem pro internetovou školu, která vznikne během příštích několika let. Artho sdílí své komplexní znalosti o vnitřní architektuře člověka a rozsáhle zkušenosti v lidském rozvoji na školeních, přednáškách a prostřednictvím svých článků a knih. Artho a Veeta žijí v malé odlehlé vesnici ve Švédsku.