23/9 čtvrtek MAITREA

Život v přítomnosti - Šálek dobrého nic

Pozor tato akce již proběhla v roce 2010. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Večer inspirovaný známým zenovým příběhem o plné mysli a přetékajícím šálku čaje. Poukážeme si na výhody a principy prázdné mysli Nevím.
 • Datum: 23.9.2010
 • Čas: 18,00 - 21,00 hod.
 • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
 • Cena: 250 Kč (platba v hotovosti v obchůdku, 20 minut před začátkem)
 • Kontakt: 725 593 112

Neformální setkání s tichem, povídáním, sdílením a jednoduchými "cvičeními", které nám ukazují, kdo skutečně jsme. Setkání probíhají jednou měsíčně, pokaždé s jiným obsahem. Toto setkání má podtitul "ŠÁLEK DOBRÉHO NIC".

Rezervace místa skrze online přihlášku.

Co říkají účastníci minulých setkání?
"Seminář Život v přítomnosti mi přišel do života zcela neomylně správně v době, kdy jsem se utápěl v myšlenkách létajících obrovskou rychlostí od nevyřešené minulosti do obávané budoucnosti. Po setkání s Joshim jsem pochopil, že jediné, co existuje, je přítomnost. K tomuto jednoduchému a osvobozujícímu uvědomění jsem se dostal po absolvování mnoha jiných různých seminářů, ze kterých jsem míval hlavu často zamotanou ještě více.

Život v přítomnosti mi naopak pomohl odprostit se od různých klišé, rad a návodů a hlavně od bolestné minulosti i chmurných vizí budoucnosti. Nyní už vím, že důležité je jen a pouze být. Vím, že jsem. Já jsem. A já jsem tady a teď. A zcela určitě budu i na dalším setkání s Joshim a Životem v přítomnosti. :-) Těším se." - Richard Němec

"Je to pro mne živé, hravé, nenucené setkání, které mne baví. Přináší mi mimořádnou možnost neulpívat na identifikaci s myšlením a pocity. Děje se to kouzlem jednoduchosti, kterou Joshi prakticky přináší a dává. Je to úlevné povzbuzení v záplavě všech duchovních snah. Je to návodné nedělání a účinek překvapivě trvá. V setkání vzniká příjemná svobodná základna, s lehkostí a volně proudí síla, která nejen pobaví, nabíjí, ale především otevírá možnost zažít se skutečně. Tedy mne jo. Díky." - Daniel

"Byla jsem překvapená nenucenou, uklidňující a pohodovou atmosférou, která na setkání zavládla. Počáteční strach se rozplynul už po příchodu do místnosti. Setkání neomezené věkově, otázky se kladly podle toho, koho co momentálně tížilo, odpovědi velmi trefné a vtipné. Přestože jsem byla ten den velmi unavená, cítila jsem se při odchodu zrelaxovaná a v pohodě." - Jarka

-------------------

Pár slov k naladění na setkání:

Právě v tuto chvíli, co čteš tato slova, si uvědomuješ, jak se tyto slova objevují v tvé přítomné pozornosti, je to tak? Možná, že jsi si také vědom/a určitých částí svého těla. Všechny tyto obrazy v tvém vědomí potvrzují, že jsi. Zažívání tohoto pocitu bytí je pravděpodobně tím nejzákladnějším poznáváním, které tu je. Pouze bytí zde, pouze bytí. Kamkoliv jdeš, stále je tu ten stejný pocit bytí, pocit, že jsi. Nezáleží na tom, co cítíš nebo co si myslíš, tento "pocit bytí" je tobě i ostatním stále k dispozici.

Všimni si, že To, co teď vnímá a prožívá, nemá žádné hranice a není ovlivňováno tím, co je vnímáno. Někteří tomu říkají Prázdnota. Je to nepopsatelné a nemá to ani začátek ani konec. Není to velké ani malé a je v tom zároveň vše, co existuje. Je to živá Přítomnost.

Když si uvědomíš, že ty jsi přirozeně tímto nekonečným Bytím, že jsi tímto Prostorem bez hranic, tak tvůj boj a tvé pokusy nalézt nebo pociťovat Bytí, skončí automaticky. Kam bys To šel nebo šla hledat, pokud To je všude? Když si toto uvědomíš, tak tu již není ten pocit, že bys měl/a být jiný/á než jaký/á jsi v tomto okamžiku. Není tu pocit, že by tento okamžik měl být jiný. Je to konec víry, že jsi hledající, který musí dosáhnout vyššího stavu. Je to konec nespokojenosti s tím, co právě je.

Absolutno je již díky své základní vlastnosti vždy a všude-přítomné, teď a tady.

Žádné úsilí na světě z tebe neudělá to, co už ve skutečnosti jsi - živá přítomnost - energie bez hranic.

Kniha k tématu
Jedná se o sbírku překladů zahraničních autorů s komentáři.
Stáhnout v PDF zde.

Audio záznamy
Nahrávky z minulých setkání ke stažení.

 

O lektorovi

 • Joshi

  Průvodce životem v přítomnosti, městský šaman Ukazuji a sdílím s lidmi u nás stále ještě poněkud netradiční pohled na to, kdo ve své podstatě jsme a jak díky tomu můžeme žít šťastně a naplněně v každodenní přítomnosti. ...

  více informací o lektorovi
  Další akce lektora v MAITREI: