14/11 středa MAITREA

VEČERNÍ KRUH MUŽŮ V MAITREI - Moudrost

Pozor tato akce již proběhla v roce 2012. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Předposlední velká změna v životě (ideálního) muže nastává, když se, abychom použili obrazu ze zenového příběhu o "krocení divokého býka", "...po osvícení vrací mezi vesničany, aby je učil, jak žít plný život tváří v tvář nevyhnutelné smrti."
  • Datum: 14.11.2012
  • Čas: 18.00 - 21.00 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 400 Kč
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Moudrost nemůžeme získat učením se informací, ale jen zkušenostmi a cestami, třeba do podsvětí. Moudrost je také to, co dnešní infantilní společnost tak bolestně postrádá. Výrazem chybějící moudrosti jsou pak zástupy důchodců, jejichž život se scvrknul na snahu "ještě chvíli tady být" a zároveň nekonečné hudrování nad okolním světem.

---------------------------------------------------------------------

Po úspěchu řady večerních kruhů „vědomých“ mužů v roce 2011 (částečně přišlo až 40 účastníků!) bych chtěl pokračovat dalším kolem setkávání. Večery 2012 budou vypadat opět trochu jinak - hlavní důraz zde bude na praktickém konstelačním řešení otázek, problémů a situací, ve kterých si „nevíme rady“. Ono „nevědět si rady“ nebo „nebýt si jistý“ je pro nás muže často tak bolestivé, že jsme si vytvořili jakýsi ochranný filtr, který nám to, s čím si nevíme rady, prostě vymaže ze zřetele. To ale samozřejmě problém nevyřeší, pouze odsune do nevědomí. Pak se stává, že nic netušícímu muži odejde partnerka, krachne firma nebo ho zavalí náhlá deprese. I v tomto roce chci zachovávat jistou tematickou posloupnost večerů. Rozhodl jsem se pro „přechodové rituály“ - tedy pro oněch pár důležitých etap v životě muže. Samozřejmě, že na každém večeru bude hodně prostoru pro vše neočekávané, spontánní a pro to, co je pro nás muže důležité - jak být ve své prezenci a jak si uvědomit to, co děláme. Další informace o akcích pro muže najdete na speciálních stránkách www.konstelace.info/muzi.html

Na shledání se těší
Jan

Vzít s sebou: Dřevěnou kulatou tyč o průměru ca. 2-4 cm a délce přesně 107 cm.

O lektorovi