27/9-29/9 pátek - neděle Greenpoint

TRAUMA A ZÁVISLOSTI

Pozor tato akce již proběhla v roce 2013. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Seminář, který se zabývá souvislostmi mezi traumatem a závislostmi, pro všechny terapeuty pracující s tělem, traumaterapeuty, psychoterapeuty, psychology a další medicínské, pomáhající a jiné profese, které se při své práci setkávají s tímto tématem a chtějí si rozšířit vzdělání a praxi o nejnovější poznatky a praktické dovednosti z této oblasti.
  • Datum: 27.9.2013-29.9.2013
  • Čas: Pá+so+ne: 10-13 a 14.30-17.30 hod.
  • Místo: Greenpoint, Dvouletky 529/42, 100 00 Praha 10 - Strašnice
  • Cena: 4 900
  • Kontakt: Monika Nyklíčková, 776 729 272

Až do nedávna se účinkům šoku a traumatu na vegetativní nervový systém a neurofyziologii při práci se závislostmi většinou nevěnovalo mnoho pozornosti. Lektor nabízí rozšíření pochopení tohoto tématu a vychází přitom z polyvagální teorie Stephena W. Porgese, modelů trojjediného mozku Paula D. MacLeana a léčení traumatu Dr. Petera A. Levina (Somatic Experiencing®).
Převádí tuto komplexní teorii do praktické mapy, která pomůže účastníkům získat novou orientaci při doprovázení a léčbě lidí trpících závislostmi.
Cílem semináře je obohatit účastníky o nové možnosti a znalosti práce se závislostmi a také zpřístupnit nové oblasti výzkumu terapeutickým, pedagogickým, psychologickým a medicínským profesím.

Výuka probíhá uvolněným, interaktivním a originálním způsobem a staví komplexní téma závislostí do zcela jiného světla.

Lektor se zabývá dynamikami traumatu více než 10 let a objevuje stále nové varianty. Účastníkům, kteří už absolvovali jeho předchozí seminář(e), se mohou zdát některé věci podobné nebo povědomé. Lektor jim proto nabízí, aby se na ně zkusili podívat nově, aby stejně jako on objevovali stále nové.

OBSAH VÝUKY:

• dozvíte se, jak porozumět závislostnímu chování z perspektivy vegetativního nervového systému a různých mozkových funkcí

• budou klasifikovány volby návykových látek a jejich účinky na chování v souvislosti s tím, jakým způsobem se závislá osoba snaží regulovat svůj nervový systém

• rozšíříte vaše vědomí o aspekty, které se často objevují v terapeutické práci se závislostmi, jako např. témata hranic, hledání autentického vztahu, znovunalezení důstojnosti a sebevědomí a dozvíte se, jak tato aktuální témata zařadit přímo mezi terapeutické cíle

• podíváme se na klasické poruchy, které často doprovází závislosti, jako hraniční porucha osobnosti a obsedantně-kompulzivní porucha a jak je nově chápat z perspektivy neurofyziologie

• získáte nový pohled na závislostní chování jako patologické hráčství nebo závislost na nakupování

• objevíte často velmi silné rituály, které jsou se závislostním chováním spojeny, a dozvíte se, jak si vytvořit jejich efektivní alternativy

• budou prezentovány návrhy nových forem doprovázení a léčby závislostí

• s ukázkami videí a s hudební, pohybovou a zážitkovou pedagogikou se budou účastníci moci naladit na různá pole závislostí a rozvíjet tak pochopení tématu z vnitřní perspektivy pociťovaného smyslu.

PRO KOHO:

- pro všechny terapeuty pracující s tělem (fyzioterapeuty, kraniosakrální terapeuty, maséry, …), psychology, psychoterapeuty, duly, porodní asistentky, lékaře, zdravotní sestry a další medicínské profese, pro terapeuty a osoby pečující o závislé a pro všechny další profese, které se při své práci setkávají s tématem traumatu a závislostí (rodinné konstelace, regresní terapie, kineziologie a další) a chtějí se něco dozvědět o nových efektivních metodách, které vycházejí z toho, že naše tělo i nervový systém mají obrovskou schopnost samoléčení a pokud k tomu dostanou správné impulzy a podmínky, tak jsou schopny napravit nedokončené obranné reakce a energii traumatu ze systému postupně zcela uvolnit, aniž by při tom klient musel procházet retraumatizací a vysilujícími katarzními procesy, které v mnoha případech nepřinášejí zcela uspokojivé a trvalé výsledky.

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ SOMATIC EXPERIENCING® (SOMATICKÉ PROŽÍVÁNÍ)

26. a 30.9.2013 (čtvrtek a pondělí) nabízí lektor po celý den individuální sezení Somatic Experiencing® (somatické prožívání) pro účastníky semináře i další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti (počet míst je omezen, místo je třeba si předem zarezervovat, platba za sezení není zahrnuta v ceně semináře)

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Přihlášky a veškeré informace k semináři a individuálním sezením:
prostřednictvím výše uvedeného kontaktu, přihláška je platná až po uhrazení zálohy ve výši 2 000 Kč na účet č. 2600169802/2010, jako variabilní symbol uveďte 092013. Doplatek kurzovného uhradíte v hotovosti při registraci 1. den semináře (od 9h)

Storno podmínky:
odstoupení od účasti více než 3 týdny před začátkem semináře – pokud je na čekací listině náhradník, ponecháme si manipulační poplatek ve výši 100 Kč, pokud není náhradník, tak 50% ze zálohy. Odstoupení od účasti méně než 3 týdny před začátkem semináře - pokud je na čekací listině náhradník, ponecháme si manipulační poplatek ve výši 100 Kč, pokud není náhradník, tak zálohu v plné výši.

Ostatní informace:
seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

O lektorovi

  • Andre Jacomet

    se od svého prvního setkání se Somatic Experiencing® (práce s traumatem a jeho léčení podle Petera Levina, dále jen SE) před více než deseti lety věnuje celou svojí bytostí léčení traumatu a životnímu dílu Petera Levina (knihy ...

    více informací o lektorovi