10/5-13/10 pátek - neděle MAITREA

SYSTEMICKÁ PEDAGOGIKA - Intenzivní 3dílný výcvik

Pozor tato akce již proběhla v roce 2013. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Výcvik pro učitele, pracovníky v sociální oblasti, terapeuty a rodiče. Umožní Vám důvěrněji poznat základy systemického přístupu ve vzdělávání dětí, ale také tento typ myšlenek a pocitů aplikovat ve své praxi.
 • Datum: 10.5.2013-13.10.2013
 • Čas: 1. blok: 10.-12.5. / 2. blok: 5.-7.7. / 3. blok: 11.-13.10. 2013
 • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
 • Cena: 21.000 Kč včetně DPH 21 % za celý výcvik
 • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Pokud máte o tento výcvik zájem, ale nemůžete se účastnit všech 3 částí, je možné účastnit se jen vybrané části. Cena jedné části je 7.500 Kč. Cena celého výcviku je výhodnější: 21.000 Kč.

Jak to v systemické pedagogice vypadá?

 • Na vzájemně propletenou síť vztahů se díváme z pozice svého srdce - tím propojujeme všechny zúčastněné
 • Zaměřujeme se na řešení, nikoliv na problém
 • Zaměřujeme se na silné stránky, nikoliv na chyby
 • Díky novým úhlům pohledu a chování přinášíme úlevu dětem, rodičům a ostatním pedagogům
 • Dodáváme sobě a pedagogice jako celku odvahu nacházet nové cesty a kráčet po nich

3 moduly výcviku:

Toto vyšší vzdělání v oboru pedagogiky zahrnuje tři moduly; každý trvá tři dny po osmi výukových lekcích v jednom dni. Zájemce tedy absolvuje celkem 72 lekcí (jedna lekce = 45 minut). Každý modul sestává z části teoretické a praktické. Předpokladem pro získání systemických znalostí v pedagogice je vnímání řeči těla a vysoká důvěra ve své vlastní pocity.

1. modul:

Základní znalosti o systémech, jejich funkční charakteristika. Úvod do systemické metody práce a pohled na věc předvedený na příkladu konstruktivismu a fenomenologie.

 • Obraz mé rodiny; obraz mého všedního pracovního dne; obraz mé školní třídy
 • Moje osobnost jako matka, otec, dítě původní rodiny a jejich vliv na mé chování v mém zaměstnání
 • Základní uspořádání našeho rodinného systému, ke kterému všechny děti cítí hluboké city
 • Hierarchie mezi rodiči a dětmi, rovnocenné vztahy mezi sourozenci, páry, kolegy
 • Význam rovnováhy v dávání a přijímání

2. modul:

Vztahy v pedagogice a jejich uspořádání; vztahy mezi rodiči, dětmi, učiteli, kolegiem, školským sborem a vedením školy. Společné setkávání rodinného systému a sociálního systému školy.

 • Skupina ve vztahu k učiteli/lce, vzájemné vztahy ve skupině
 • Význam rodinného pozadí každé žákyně, každého žáka
 • Zacházení s jedinci či skupinami, kteří se nějakým způsobem „odlišují“
 • Strukturální uspořádání v učitelském kolegiu a týmu
 • Model systemického vedení: vedení, management, koučink
 • Mé místo v kolegiu a týmu jako vedoucí a jako kolega
 • O konkurenci a ocenění mezi kolegy

3. modul:

Jak se daří vztahu učitel-učení. O zákonech komunikace a kontaktu - základní znalosti vyplývající z výzkumů lidského mozku.

 • Faktory úspěšného vyučování z vlastní praxe
 • Vyučování ze systemicko-konstruktivistického pohledu
 • Závěry vyplývající z výzkumů lidského mozku a jejich uplatnění v pedagogice
 • Vývoj kultury dialogu mezi rodiči a učiteli – situace konfliktní i podnětné

Termíny konání:

Výcvik se skládá z 3x 3 celých dnů:
1. blok: 10. - 12.5. 2013
2. blok: 5. - 7.7. 2013
3. blok: 11. - 13.10. 2013
(pátek+sobota+neděle vždy 10-18 hod. s přestávkou na oběd)

Výcvik se hradí komplet předem za všechny 3 bloky, celková cena je 27 000 Kč. Pro rezervaci místa je třeba zaplatit zálohu 13 500 Kč, platební informace obdržíte po odeslání přihlášky.

Tlumočení němčina/čeština zajištěno.

Doporučení aneb Co mi dalo setkání s Marianne?

"S Marianne jsem se poprvé setkala zhruba před šesti lety. U její knihy Patříš k nám jsem proplakala mnoho slz. Cítila jsem její lásku a úctu k žákům a jejich rodinám a přála si to vnést do své práce ředitelky školy.

Účast na jejích kurzech u mne spustila změny. Začala jsem vnímat, že jsem součástí systému se stovkami osobních příběhů, a to vše je propojeno s mým osobním příběhem.

Poznatky ze systemiky mi pomohly a pomáhají nahlížet na specifické životní situace novým způsobem. Přestala jsem hodnotit a komentovat odlišnosti výchovy v jednotlivých rodinách. Učila jsem se větší loajalitě k oběma rodičům v případě jejich sporů. "Problematické" děti a situace se pro mne staly výzvou a dobrodružstvím, které vede k hlubšímu pochopení toho, co se děje. Marianne mne inspirovala k zavedení mnoha rituálů, například při přijímání a odchodu nového žáka či zaměstnance nebo fotografování dětí s celou rodinou a vyvěšení fotek ve třídě.

Konstelace mi ukázaly principy a řády rodinného systému způsobem, který je pro mne srozumitelný, přijatelný, obohacující, laskavý, citlivý a uzdravující. Spojila jsem se s hloubkou a křehkostí vztahu dětí a rodičů. To vše přineslo uzdravující změny i ve vztahu k mým rodičům. A za to jsem Marianne velmi vděčná." - Ivana Málková

O lektorovi

 • Marianne Franke-Gricksch

  Marianne Franke-Gricksch, nar.1942, matka dvou synů a babička dvou vnoučat. Marianne působila 28 let na základních a středních školách. Stala se holistickou terapeutkou a psychoterapeutkou, do své práce zahrnuje i primární terapii a ...

  více informací o lektorovi