4/11 úterý MAITREA

Školní systemické konstelace II: Jak být autoritou?

Pozor tato akce již proběhla v roce 2014. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Máte čím dál více problémových žáků? Valí se na vás úkoly a vy nevíte, kde vzít čas a energii na jejich řešení? Školní systemické konstelace přinášejí potřebné informace a nadhled. Umožňují poznat hlubší příčiny problémů a obnovit porušenou rovnováhu.
  • Datum: 4.11.2014
  • Čas: 14-17 hod.
  • Místo: MAITREA, Praha 1, Týnská ulička 6
  • Cena: 400 Kč
  • Kontakt: Mgr. Čeněk Rosecký , 777 577 738

Tento seminář je určen pro učitele mateřských, základních a středních škol, ale hodně může dát také rodičům. Zaměřuje se na autoritu učitele, zásady školní hierarchie a působení systemických sil ve speciálních případech jako je integrace menšin nebo zapojení dětí s poruchami učení do práce v běžných třídách. Uvidíte, jak řešit různé druhy symptomatického chování žáků jako je šikana, braní drog nebo záškoláctví.

Co je při vzdělávání a výchově úkolem učitele a co přísluší rodičům? Jak se stát autoritou a dosáhnout skutečně partnerské úrovně vztahu mezi učitelem a rodiči? Požadavky na učitele ze strany společnosti – a často také ze strany rodičů – stále rostou. Učitel často není vnímán jako autorita, a ani se tak necítí. Podstatné je, aby učitelé pochopili, co to znamená být autoritou a ve spolupráci s rodiči vytvořili pokud možno co nejbezpečnější prostor pro rozvoj a školní práci dětí.

Abychom toho mohli dosáhnout, je dobré vědět, jak se autorita utváří a jaké základní vlivy působí na učitele, žáky a rodiče a co určuje jejich pocity, nároky a potřeby. Hlubší pochopení souvislostí přináší uvolnění, potřebný nadhled a možnost stát se přirozenou autoritou. To pak přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole i v rodině.

Základní témata semináře:
- autorita a postavení učitele
- hierarchie vztahů ve škole
- integrace
- poruchy učení
- drogy
- šikana
- záškoláctví

Cíle semináře:
1. Předání informací o systémových souvislostech práce učitele a zákonitostech symptomatického chování žáků.
2. Práce s modelovými situacemi na škole, a to v obecné rovině problému. Osobní zážitek a vhled do řešení nejčastějších problémů.
3. Změna "nezdravých" postojů a aktivní ochrana před vyhořením. Práce s tématy účastníků.

"Pokud změníte svá omezující přesvědčení a dokážete uznat autority ve svém životě, stanete se sami přirozenou autoritou. Získáte přirozenou sílu a sní spojenou schopnost prožívat radost a svobodu."

Tento seminář má akreditaci MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu DVPP.

O lektorovi

  • Čeněk Rosecký

    Mgr. Čeněk Rosecký - Věnuji se osobnímu rozvoji dospělých a vzdělávání učitelů. S lidmi pracuji 12 let. Vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení, i kolik odvahy, moudrosti a pokory je zapotřebí k jejich rozpuštění. ...

    více informací o lektorovi