23/5 čtvrtek MAITREA

Školní systemické konstelace II.

Pozor tato akce již proběhla v roce 2013. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Máte čím dál více problémových žáků? Valí se na Vás úkoly a Vy nevíte, kde vzít čas a energii na jejich řešení? Školní systemické konstelace přinášejí potřebné informace a nadhled. Umožňují poznat hlubší příčiny problémů a obnovit porušenou rovnováhu.
  • Datum: 23.5.2013
  • Čas: 14-17 hod.
  • Místo: MAITREA, Praha 1, Týnská ulička 6
  • Cena: 400 Kč
  • Kontakt: 777 577 738

Tento seminář je určen pro učitele mateřských, základních a středních škol, ale hodně může dát také rodičům. Zaměřuje se na působení systemických sil ve speciálních případech jako je integrace menšin nebo zapojení dětí s poruchami učení do práce v běžných třídách. Uvidíte, jak řešit různé druhy symptomatického chování žáků jako je šikana, braní drog nebo záškoláctví. Prostřednictvím vlastní konstelace se budete moci podívat na příčiny svých konkrétních potíží.

Co je při vzdělávání a výchově úkolem učitele a co přísluší rodičům? Jak dosáhnout skutečně partnerské úrovně vztahu mezi učitelem a rodiči? Požadavky na učitele ze strany společnosti – a často také ze strany rodičů – stále rostou. Pravomocí a nástrojů, které mají učitelé k dispozici, přitom spíše ubývá. Podstatné je, aby učitelé ve spolupráci s rodiči vytvořili pokud možno co nejbezpečnější prostor pro rozvoj a školní práci dětí.
Abychom toho mohli dosáhnout, je dobré vědět, jaké základní vlivy působí na učitele, žáky a rodiče a co určuje jejich pocity, nároky a potřeby. Hlubší pochopení souvislostí přináší uvolnění, potřebný nadhled a možnost dosažení trvalého pocitu zakotvení a uspokojení. Přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole i v rodině.

Základní témata semináře:

- autorita a postavení učitele
- hierarchie vztahů ve škole
- integrace
- poruchy učení
- drogy
- šikana
- záškoláctví

Cíle semináře:

1. Předání informací o systémových souvislostech práce učitele a zákonitostech symptomatického chování žáků.
2. Práce s modelovými situacemi na škole, a to v obecné rovině problému. Osobní zážitek a vhled do řešení nejčastějších problémů.
3. Změna "nezdravých" postojů a aktivní ochrana před vyhořením. Práce s vlastními tématy účastníků.

Tento seminář má akreditaci MŠMT.

V MAITREI pořádá: Tvořivá škola, o.s.- akreditovaná vzdělávací instituce.

O lektorovi

  • Čeněk Rosecký

    Mgr. Čeněk Rosecký - Věnuji se osobnímu rozvoji dospělých a vzdělávání učitelů. S lidmi pracuji 12 let. Vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení, i kolik odvahy, moudrosti a pokory je zapotřebí k jejich rozpuštění. ...

    více informací o lektorovi