19/10 pondělí MAITREA

Školní systemické konstelace: Efektivní komunikace

Pozor tato akce již proběhla v roce 2015. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit případné konflikty? Čistá komunikace spolu s přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, s vedením a kolegy. Seznamte se s metodou nenásilné komunikace. Poznejte nejčastější komunikační chyby a naučte se řešit konfliktní situace.
  • Datum: 19.10.2015
  • Čas: 14-17 hod.
  • Místo: MAITREA, Praha 1, Týnská ulička 6
  • Cena: 440 Kč
  • Kontakt: Mgr. Čeněk Rosecký , 777 577 738

Prakticky nikdo nechce vědomě druhým lidem ubližovat nebo jim škodit. Přesto se čím dál častěji ocitáme uprostřed konfliktů a nedorozumění. Rozčilujeme se (ať už nahlas nebo v duchu) a zlobíme se na sebe navzájem i na sebe sama, i když víme, že si tím spíše ještě více škodíme. Nemůžeme si pomoci. Jednou z příčin je, že jsme způsob a cíle naší komunikace nepřizpůsobili našim skutečným potřebám.

Tento kurz nabízí jednu z možných cest, jak se s lidmi (i sami se sebou) domluvit, jak předcházet konfliktům a jak je řešit. Výsledkem je smysluplná spolupráce, vnitřní klid, ale především důstojné řešení a osobní růst pro všechny zúčastněné strany.

Na kurzu je formou výkladu a zážitkových technik předkládán soubor dovedností zaměřených na rozvoj vzájemné komunikace učitelů, žáků a jejich rodinných příslušníků s cílem vytvořit atmosféru porozumění, spolupráce a důvěry.
Program pomáhá lépe rozumět žákům ve třídě, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konflikty a předcházet špatnému chování, navázat bližší vztah s rodiči žáků.

Základním cílem komunikace není předání informací, ale poznání, vzájemné obohacení a sblížení dvou nebo více osob.

O lektorovi

  • Čeněk Rosecký

    Mgr. Čeněk Rosecký - Věnuji se osobnímu rozvoji dospělých a vzdělávání učitelů. S lidmi pracuji 12 let. Vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení, i kolik odvahy, moudrosti a pokory je zapotřebí k jejich rozpuštění. ...

    více informací o lektorovi