18/7 úterý MAITREA

SEBEUVĚDOMĚNÍ. Čeho se zbavit, abychom mohli být šťastní.

Pozor tato akce již proběhla v roce 2017. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Taky se ještě někdy přistihnete při myšlence, že kdybyste měli něco, co nemáte, byli byste šťastnější? Jsou ale věci, které chceme opravdu tím, co ke štěstí potřebujeme?
  • Datum: 18.7.2017
  • Čas: 17.30-20.30 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 330 Kč do 13.7., později 400 Kč
  • Kontakt: Marcela Pešková, 728824289

Prvním krokem na cestě ke štěstí je schopnost zpochybnit naučené vzorce myšlení a chování a připustit nový úhel pohledu. Na sebe, své vztahy, svět.

Získat zdravý odstup od prožívání svých emocí (především negativních - bolesti, vzteku atd.), opustit jistotu starých mechanismů jednání se sebou i s ostatními a odvážit se prozkoumávat nové přístupy k tvoření každodenní reality, je dalším krokem.

Cestou, po které se na tomto semináři vydáme, jsou rodinné konstelace, které nabízejí pomocnou ruku v procesu léčení vnitřních zranění. Tak prohloubíte spojení se svými rodovými kořeny a získáte přístup ke své vlastní esenci – moudrosti Srdce. Začnete „svobodněji dýchat“.

Inspirací nám v tomto procesu může být myšlenka známého psychologa Scotta Pecca (autor knihy Nevyšlapanou cestou), podle kterého je cesta ke zralosti člověka rozdělena do 4 fází.

První fázi nazývá chaos. Ve druhé fázi přijmeme pravidla a žijeme je. Třetí fáze je obdobím vzdoru a chaosu, kdy potřebujeme zpochybnit naučené a převzaté vzorce myšlení a najít své vlastní odpovědi na otázky Života. Lidé čtvrté fáze se pak podobají lidem z fáze 2. Rozdíl je ale ve svobodě, kterou mají, když se pravidly řídí.

S sebou pití v uzavíratelné láhvi.

O lektorovi