10/11 úterý MAITREA

(R)evoluce: Mění duchovno společnost?: Konstelace a změny ve společnosti

Pozor tato akce již proběhla v roce 2015. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Konstelace nás učí vnímat skryté souvislosti v systémech a prozkoumat mechanismy, které se odvíjejí pod povrchem věcí. Učí nás být citlivý k vztahům, které panují mezi částmi celku a to nejen v rámci rodiny, ale i v celé společnosti a mezi národy a státy.
  • Datum: 10.11.2015
  • Čas: 18-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 350 Kč při platbě do 1.11. (později 430 Kč)
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Může esoterika, duchovno a konkrétně konstelace změnit společnost?

Po patnácti letech stavění konstelací jsem přesvědčen, že je to cesta, která vede nejen k osobnímu růstu, ale i ke změnám ve společnosti - právě skrze pochopení souvislostí. Tento večer bude o tom, co nám konstelace mohou dát v období změn, které se drasticky dotýkají každého z nás (aktuální příklad je uprchlická vlna).

Mnozí esoterici vzdali politiku jako něco, co „k ničemu nevede“ a nás hledající pouze odvádí od objevení vnitřní rovnováhy, světla a naší opravdové esence. Jenže my všichni žijeme stále ještě (a patrně ještě dlouho) v reálném světě, a zde jsou pravidla určována úzkou skupinou lidí, kteří si neradi nechají mluvit do moci, kterou nad námi všemi vykonávají.

Co je tedy řešení toho, že je náš život stále víc svazován předpisy, zákony a určován systémem, za kterým nestojíme?

Jsem přesvědčen, že současný svět potřebuje „jak sůl“ aspekty, které se objevují prakticky v každé konstelaci: Pochopení skrytých souvislostí v systému, mytologické vnímání reality a přijetí rozdílných, mnohačetných pravd.

Přednáškové a konstelační večery s Janem Bílým

Na těchto večerech poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme.

A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálené našim každodenním potřebám a problémům, odhaluje Jan jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Večery jsou doplněny malými konstelacemi.

O lektorovi