29/4-1/5 sobota - pondělí MAITREA

Regrese do minulých životů a věda o duši - sebezkušenostní workshop

Pozor tato akce již proběhla v roce 2017. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Cílem workshopu je, aby se každý účastník dostal do hloubky svého bytí. Za použití regrese do minulých životů účastníci prozkoumají některé ze svých minulých životů, aby získali větší obraz toho, kým jsou. Prožíváním své pravé přirozenosti můžeme žít v souladu se svým životním záměrem.
 • Datum: 29.4.2017-1.5.2017
 • Čas: So: 10-19, ne: 9:30-18:30, po: 9:30-17:30 hod.
 • Místo: MAITREA a.s, Týnská ulička 6, Praha 1
 • Cena: 5.130 Kč za všechny 3 dny (sobotní seminář je v ceně)
 • Kontakt: Anna Nandrážiová, 602386900

Jsme bytosti s nekonečným potenciálem a naše podstata je v základu božská. My všichni jsme také multidimenzionální bytosti a neustále vytváříme realitu, ve které žijeme. Prožitím bezpodmínečné lásky, nekonečného potenciálu a svobody jako naší pravé přirozenosti se můžeme rozloučit se sebelimitujícími vzorci a vytvořit novou realitu, která je více v souladu s naším životním záměrem.

Tento workshop obsahuje také úvodní sobotní seminář, kterého je možné se zúčastnit samostatně.

Cíl workshopu:

 • Nápomoci obrovskému léčení skrze rozšíření našeho vědomí za fyzické tělo, za emocionální a mentální rovinu do nehmotných dimenzí
 • Zpřístupnit relevantní minulé životy, léčit jejich traumata a získat větší obraz o cestě Duše
 • Pochopit model a plán Duše pro současný život
 • Uvědomit si náš potenciál pro lásku, klid a harmonii v našich životech a zároveň jej manifestovat

Klíčové principy:

 • Vědomí, moudrost, energie – trojice stvoření
 • Vývoj Duše a její fáze
 • Věda zákona karmy a reinkarnace
 • Jemnohmotná těla a karmické otisky
 • Zpřístupnění pamětí minulých životů a léčení karmických otisků
 • Zasetí semen lásky, radosti a klidu
 • Vnitřní prožití božské duchovní bytosti
 • Transformace
 • Vědomé vytváření nové reality

Postup:
Tento workshop bude primárně sebezkušenostní. Teorii bude věnován sobotní seminář a teorie bude také vsunuta mezi praktické části workshopu jednoduchým, elegantním a silným způsobem za použití klíčových principů, metafor, příběhů a tvoření představ. V závěru druhého dne budou účastníci schopni prožívat principy vědy o Duši a regrese do minulých životů a zvnitřnit podstatu tohoto učení v osobní transformaci, a tak zažít radost a štěstí tady a teď.

Následující je „proudem“ workshopu, který zanese účastníky do objevovaní Duše:

 • Prožití vlastního srdečného centra a spojení se s ostatními účastníky workshopu
 • Pochopení vědy o tvoření z lásky a tvoření vědomém
 • Proces vedoucí k identifikování jádra problémů v životě – často se opakující vzorce strachů, fobií, zrady, osamělosti, žalu, selhání atd. mají kořeny v tomto jádře problémů
 • Proces: cestování do paměti dělohy
 • Proces: cestování do paměti minulých životů
 • Proces: znovuprožití a nechání hlubokých emocí a traumat vědomě odejít
 • Proces: získání jasnějšího obrazu. Pochopení, jak se držíme minulosti a jenom ji opakujeme
 • Proces: paměti Duše a porozumění modelu života
 • Zakotvení zkušenosti Duše: nekonečné lásky, jednoty, radosti, klidu, posvátna
 • Transformace: vidění světa novými vhledy – vytvoření vln změny, které budou transformovat náš pohled na svět na takový, který je harmonický a plný radosti a štěstí
 • Síla mít dobrý úmysl s ostatními a soucitné srdce

Seminář bude tlumočen do českého jazyka.

O lektorovi

 • Kiran Anumalasetty

  Kiran Anumalassety (www.kirananumalasetty.com) je certifikovaný terapeut pro regresi do minulých životů. Je také facilitátorem pro práci s Vnitřním dítětem a spirituálním průvodcem. Své vhledy, moudrost a soucitné srdce sdílí skrze své ...

  více informací o lektorovi