5/11 pondělí MAITREA

KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA - Seznámení s terapeutickou metodou

Pozor tato akce již proběhla v roce 2012. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Získejte informace o tom, jak kraniosakrální biodynamika funguje. Zažijte si základní terapeutické usazení a vědomé spojení s dynamikou přílivu a odlivu životní energie, která utváří bytí každého z nás. Nalaďte se na své tělo a vyzkoušejte si jednoduché nástroje použitelné v každodenním životě, jimiž můžete pomoci sobě i druhým.
 • Datum: 5.11.2012
 • Čas: 18-21 hod.
 • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
 • Cena: 250 Kč
 • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Kraniosakrální biodynamika je stále se rozšiřující terapeutický přístup. Co se za tímto pojmem skrývá? Zajímají Vás základní principy ležící v jádru našeho života a zdraví? Lze tyto principy využít k léčení, snížení stresu, úlevy od bolesti, ale i k pravidelné očistě těla a mysli, meditaci nebo osobnímu růstu?

Kraniosakrální biodynamika je systematicky budovaná metoda vycházející z poznatků osteopatie, která se začala formovat na počátku 20 století. Práce lékařů a terapeutů vedla k ustavení
neinvazivní metody, která dokáže bezpečně a jasně oslovovat základní dynamiku našeho života a umožňovat jí, aby léčila klienta zevnitř.

Terapeut vytváří bezpečné prostředí, v němž se může projevit primární síla – nazývaná Dech života. Terapeutova znalost anatomie a fyziologie, hluboce usazené naslouchání jemným dotykem a respektující přístup ke klientovi umožňují přirozené síle a moudrosti zdraví, aby rozpouštěla bloky na úrovni těla i chování, navracela nás do celistvé rovnováhy nebo dokončovala patologicky se opakující fyziologické procesy.

Těšíme se na společně strávený čas.

„Základní prioritou každého, kdo se zabývá léčením, je nalézt zdraví člověka. Nemoc dokáže najít kdokoliv.“ - Dr. A. Still

„Při ošetření se snažím obnovit zdraví. Nesnažím se opravit problém. Když ke klientovi přistupuji tímto způsobem, umožňuji jeho tělu, aby samo s pomocí vlastních životodárných sil udělalo to, co potřebuje.“
- Dr. Rollin E. Becker

O lektorovi

 • Martin Srdce

  Jsem terapeut kraniosakrální biodynamiky. V terapii se zaměřuji na celkový transformační proces klienta, který probíhá s pomocí biodynamiky, rehabilitačních masáží, strečinku a meditace. Jsem spoluautorem a koordinátorem dvouleté ...

  více informací o lektorovi
 • Filip Žitník

  Terapeut kraniosakrální biodynamiky. Základní výcvik dokončil před 3 lety při CS-institutu pod vedením Abhy Sajwel. Ve své práci využívá přístupy focusingu a Somatického prožívání – léčení traumatu a zohledňuje poznatky ...

  více informací o lektorovi
 • Zuzana Kozáková

  Dům osobního rozvoje MAITREA zuzana@masaze-terapie.eu, tel.: 774 824 803 kraniosakrální biodynamika, integrativní hloubková masáž dle Schmitta, Bachovy květové esence Kraniosakrální ...

  více informací o lektorovi