6/12 pátek MAITREA

Jak dál v roce 2014? Konstelace a změna vnímání

Pozor tato akce již proběhla v roce 2013. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Pestrý večer s globálními konstelacemi, informacemi ke dvěma začínajícím ročním výcvikům a s hledáním poslání pro každého z nás.
  • Datum: 6.12.2013
  • Čas: 18-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 350 Kč
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Rok 2013 jsem si, po deseti letech téměř nepřetržité práce se systemickými konstelacemi, rituály a různou publikační činnost, dopřál jakýsi "rok prázdnin". Za tento rok se toho mnoho událo: nejen že jsem si krásně odpočinul, ale začaly se rýsovat i zcela nové směry jak v mé práci, tak i ve vnímání toho, oč opravdu jde. Tento večer bychom společně s Alenou Hlouškovou (organizace seminářů) chtěli představit, jak se tyto změny budou projevovat v námi nabízených dvou ročních výcvicích: "Návrat Krále" a "Výcvik v systemických konstelacích". A možná i jak a kam se můžeme/budeme vyvíjet my všichni.
(Večer je také pozváním pro všechny zájemce o výcvik u Jana.)

O lektorovi