4/11 úterý MAITREA

Experimentální konstelace

Pozor tato akce již proběhla v roce 2008. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Namísto "klasických" konstelací rodinného nebo pracovního systému zde vyzkoušíme některé málo používané, ale podle mých zkušeností neobyčejně účinné experimentální techniky.
  • Datum: 4.11.2008
  • Čas: 18,00 - 21,00 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 300 Kč (platba v hotovosti na místě)
  • Kontakt: 725 783 506

- Konstelace částí problému (fokus, cíl, překážky, zdroje, skrytý užitek, příští problém)
- Konstelace jazyků
- Konstelace vnitřního dítěte, vnitřního dospělého, vnitřního rodiče a životních scénářů
- Politické konstelace atd...

Pomocí těchto nezvyklých technik je možno proniknout do těch částí (pod-) vědomí, kde se v minulosti náš problém "zkonfiguroval" a kam se nyní na kognitivně teoretické cestě jen stěží dostaneme.

Tento tříhodinový večerní "miniseminář" sestává z úvodu do speciálního tématu konstelací a následující více než dvouhodinové praktické části s mnoha konstelacemi, konstelačními cvičeními a s možností diskuze. Je také možné si postavit vlastní konstelaci na jakékoliv téma!

O lektorovi