10/3 úterý MAITREA

Důležitost cyklického času

Pozor tato akce již proběhla v roce 2015. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Konstelačně-přednáškový večer o tom, jak nesmírně důležité je vidět opět hvězdy, sledovat fáze Luny, žít se Sluncem a být „cyklický“.
  • Datum: 10.3.2015
  • Čas: 18-21 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 350 Kč
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Kairos a Chrónos byly ve starověkém Řecku dva různé druhy času. Chrónos je náš exaktně měřitelný, „odtikávající“ čas, zatímco Kairos byl čas správného okamžiku, který se odvíjel od přirozených cyklů Universa, živoucí Země a nás lidí. Pochopíme-li cyklický čas, začne náš život snadněji plynout a nám se podaří lépe procházet skrze období krizí, nezdarů či smutku. Dokonce se můžeme naučit, z toho, co jinak odmítáme, čerpat sílu a stabilitu. Objevíme smysl a skrytou moc přechodových rituálů a lépe se smíříme se stárnutím. A nakonec se možná dostaneme až ke zodpovězení prastaré otázky, totiž co jsme, odkud pocházíme a kam kráčíme.

Tento večer se podíváme hlouběji na možné cesty a způsoby, jak se s tím, co si od narození neseme, vyrovnat. Budeme se také zabývat „vnitřním dítětem“, a zkoumat, zdali se jedná o šťastnou a bezstarostnou část naší psýché, nebo o zatíženou problémy a jak je možné, toto vnitřní dítě integrovat do našeho života.

Přednáškové a konstelační večery s Janem Bílým

Na těchto večerech poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme.

A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálené našim každodenním potřebám a problémům, odhaluje Jan jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Večery jsou doplněny malými konstelacemi.

O lektorovi