Vratislav Hlásek

V době mých studií mne oslovilo Buddhovo učení o utrpení způsobovaném lpěním. Zájem pochopit, co dělá člověka člověkem a na jakých principech fungují mezilidské vztahy, mě později dovedl k nejnovějším poznatkům neurověd o fungování mozku. Stále s větším úžasem zjišťuji, jak mnoho společného tyto dva zdroje poznání mají a jak skvěle se navzájem obohacují.

Rozvíjením své osobnosti zvládáme lépe komunikovat a skvělé komunikační schopnosti rozvíjejí naši osobnost. Pro naplnění těchto „spojitých nádob“ jsem na základě své praxe vytvořil metodu „I’M – Interaktivní myšlení“, která umožňuje uplatnit tento holistický přístup v individuálních i skupinových sezeních či v seminářích. Metoda „I’M – Interaktivní myšlení“ má tři hlavní principy, kterými jsou Jedinečnost, Rovnováha a Přítomnost.

Jedinečnost - je princip vycházející z poznání, že ač naše těla i myšlení fungují podobně, naše životy jsou jedinečné a nejlepší řešení různých složitých situací, si neseme sami v sobě. A stejně tak lidé, se kterými komunikujeme, mají svou jedinečnou existenci a v ní svá řešení.

Rovnováha - je důležitým principem, který se uplatňuje v mnoha oblastech. Od rovnováhy mezi „tělem a duchem“, mezi emočním a vědomým rozhodováním, přes rovnováhu osobní a veřejné identity, přirozené a delegované autority až např. po rovnováhu mezi rodinným a profesním životem.

Přítomnost - je základním nástrojem osobního rozvoje i komunikace a je nezbytná pro uplatňování obou předchozích principů a zároveň je jejich prostřednictvím možno lépe princip přítomnosti pochopit.

Techniky, se kterými metoda I’M pracuje, jsou uzpůsobeny pro řešení situací v osobním životě, ve velkých firmách i v soukromém podnikání.

V současné době koučuji vrcholový management firem a podnikatele, poskytuji individuální konzultace osobnostního rozvoje metodou I’M a jsem autorem i lektorem kurzů zaměřených na komunikaci, leadership a partnerství.

Rozhovor s Vratislavem Hláskem

Doba před třemi měsíci může být „strašně dávno“ aneb Kouč je ten, kdo neradí