Sluneční lázně

Společnost MAITREA připravuje v centru Prahy projekt vybudování posvátných holistických lázní pod názvem Sluneční lázně MAITREA. Jeho cílem je lidem pomáhat posilovat své vlastní vnitřní procesy samoléčení a naladit se na svůj hluboký vnitřní klid a radost ze života.

Naším záměrem je vytvořit místo, ve kterém lidé budou moci naplno prožívat Posvátnost života a Úctu k němu. Rádi bychom podpořili naše klienty, aby se naučili v hlubokém klidu poznávat, respektovat a přijímat vše, co je, a postarat se láskyplně o své vlastní Tělo, Duši a svou Mysl.

Sluneční lázně Maitrea budou láskyplným prostorem pro všechny lidi, kteří hledají spojení se svým Srdcem. Sluneční lázně Maitrea budou pomáhat lidem vytvořit v sobě dostatek síly, moudrosti a odvahy následovat své Srdce ve všech životních situacích.

Tento posvátný záměr bude naplňován propojením těch nejlepších a nejhlubších východních zkušeností při práci s lidským tělem a se spiritualitou člověka s nejnovějšími západními poznatky při uvolňování hluboce uložených stresů, zranění a traumat v člověku.