Šárka Provazníková

Alexandrova technika
Pesso-boyden psychoterapie
Poradenství

Kontakt: Tel.: 608 802 218, sarka9@hotmail.com

Mgr. Šárka Provazníková se věnuje především Alexandrově technice, se kterou pracuje profesionálně od roku 2006, kdy po 3letém denním studiu ve Velké Británii obržela kvalifikaci, která ji opravňuje pracovat s lidmi individuálně i ve skupinách. Celkově se jí zabývá již více než 18 let. Při své práci se inspiruje zkušenostmi z jógy, taichi, meditací, práce s dechem a z různých druhů tanců a rituálů a také svou psychoterapeutickou praxí.

Alexandrova technika

V Čechách poměrně neznámá, avšak velmi účinná metoda, která vede k vědomému propojení těla a mysli v pohybu, v konání a jednání, v běžných každodenních aktivitách a rozhodnutích. Principy AT se dají aplikovat do všech oblastí života.

AT se zabývá návratem k přirozenému pohybu a postoji, který jsme znali jako malé děti, kdy tělo, mysl a pohyb byly celistvé a harmonické. Pružnost páteře, přirozené vzpřímení, lehkost vybalancování hlavy na páteři, “zakořeněná” chodidla a lehkost postoje jsou jejími hlavními principy. Postupným uvědomováním si navyklých pohybů, tenzí a napětí v těle učí rozlišovat kolik energie je třeba vynaložit na drobné pohyby jako psaní na klávesnici či čistění zubů a kolik na náročnější činnosti, jako zvedání a přenášení dětí. Učí regulovat a rozlišovat kolik energie je potřeba pro danou činnost.

Jde o vnitřní naladění do přítomného okamžiku, ze kterého jednáte vědomě, nově. Skrze volnější tělo se uvolňuje i mysl a naopak. Pouhý záměr akce v mysli usnadní pohyby v každodenních činostech nebo konkrétních aktivitách, cvičeních – např. Asánách, běhání, hraní na hudební nástroj, mluvení na veřejnosti atd.

Je to metoda, jejíž principy vedou do větší “vtělenosti”, uvědomění a přijetí těla a do toho, co je teď a tady.

Více na: www.alexandrovatechnika.cz

Pesso-Boyden psychoterapie

Metoda založená Albertem Pessem a jeho ženou Dianou Boyde v roce 1961. Albert s Dianou byli původně tanečníci, kteří na základě pozorování emocionálních reakcí studentů a hledáním vhodné, dobře zapadající reakce na jejich potřeby v dannou chvíli rozvinuli vysoce účinnou metodu léčící staré destruktivní vzorce a traumata tvořením nové korektivní pamětové stopy v mysli těle a emocích.

Více na: www.pbsp.cz a www.pbsp.com