Sandipa M Simová

Meditující a terapeutka Transomatického dialogu. Její více než 20letá cesta sebepoznání ji vedla cestou studia psychologie, klasické psychoterapie až konečně objevila hloubku a sílu meditace. Nejbližší a nejopravdovější se pro ni staly OSHO aktivní meditace, se kterými se seznámila nejdříve v Česku a které ji na léta odvály do Indie, Itálie a jiných zemí, kde je praktikovala v meditačních centrech, ve kterých žila. Stala se Osho sannyasinkou, Osho přijala jako svého mistra, který její růst provází přes 12 let. Profesně se věnuje se psychologické krizové intervenci, sebeléčivé terapii Transomatického dialogu a facilituje meditace a pořádá meditační semináře. Léta cestování po celém světě ji vedly k práci průvodkyně v Indii a Itálii.
Miluje žít, meditovat a sdílet v otevřeném prostoru pod horkým sluncem.
http://sandipamsimova.cz/profil/