Igor Pavelčák

Je snadné přijmout osud, když jsme šťastní…

Rodina je systém, který má vliv na kvalitu našich vztahů, zdraví, na kvalitu života. Rodinu proto vnímám jako zdroj obtíží i řešení. Není vždy nutné nechat obtíže dojít tak daleko, že ztráty už nelze zvrátit.
Původně jsem učitel. Od roku 1994 se zabývám poradenstvím a lektoruji. Pracuji s lidmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. (Závislosti, partnerské obtíže, „zlobící děti“, psychosomatické obtíže, anorexie, bulímie atp).

Absolvoval jsem postupně Základní sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii se zaměřením na závislosti při Skálově institutu v Praze, Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch při Pražském psychoterapeutickém institutu, pobočka Liberec, Výcvik v systemické supervizi a koučování, IKOS Praha.
V roce 2002 -2004 Trénink: Rodinné konstelace podle B.Hellingera - Institut rodinných konstelací, Bhagat J. Zeilhofer.
Od té doby se na „problémy“ dívám skrze systémové souvislosti metodou rodinných konstelací.

Aktivity :

Poradna
Rodinné konstelace
Interaktivní semináře
Supervize a koučování
Školní konstelace a semináře pro učitele
Focusing (www.focusing.cz)
Výcvik v metodě RK

Autor:
„Příručka sebeobrany pro učitele a pro statečné rodiče.“
„Symptom ve službě“

Více na www.poradna-rodina.org

Rozhovor

Jak pracovat se symptomy?