Mgr. Lucie Bukovská

Psycholožka, terapeutka, průvodkyně

Co mohu nabídnout:
- krizová intervence – pro všechny, kdo zažívají nebo zažili krizi, emočně náročné situaci, kterou těžko zvládají a potřebují najít dobré způsoby, jak vše zvládnout a projít
- psychologické poradenství – pro ty, kteří řeší nějaký konkrétní problém, potíž a chtějí se lépe vyznat ve svých naučených vzorcích chování a hledat způsoby, jak je proměnit a kvalitněji zažívat svůj život
- poradenství pro děti, dospívající a jejich rodiče – při řešení akutních i chronických situací spojených s tímto obdobím (např. šikana, rozvod, lékařský zákrok)
- podpora celostního rozvoje – pro ty, kteří se chtějí věnovat seberozvoji, být v lepším kontaktu se sebou i druhými a chtějí rozvíjet potenciál vlastního těla v souvislosti s uvolňováním a hlubším kontaktem s jeho cykly a pulsací (pomocí relaxačních technik, bioenergetických cvičení, meditace, práce s tělem atp.)
- práce s traumatem - pro ty, kteří za sebou trauma mají, nebo je somatické a psychické potíže (úzkosti, strachy) upozorňují, že by mohli mít a také pro ty, které náročná situace, zákrok čeká (operace, rozvod či velká životní změna)

Co jsou moje zdroje, jak pracuji:
- Více než 20 let práce a zkušeností s různorodými lidmi a jejich příběhy mi dávají velkou otevřenost a pochopení pro unikátnost, s jakou každý vnímá a přistupuje k okolnímu světu i sám k sobě
- Je pro mě důležitá opravdovost a otevřenost, ráda využívám všech svých zkušeností a znalostí v zájmu příchozích
- Respektuji tempo a momentální kapacitu každého
- Umím v dobrou chvíli srozumitelně podat informace důležité pro pochopení celé situace i dalšího vhodného postupu
- Věřím v sílu dobrého lidského kontaktu, který umožní bezpečně a beze spěchu prozkoumávat svoje zákoutí, silné i stinné stránky a začleňovat je do svého žití
- Vím, že každý z nás má velký a unikátní potenciál, ráda ho pomáhám nacházet a rozvíjet
- Baví mě podněcovat, zpevňovat jádro každého tak, aby ho mohl dobře využívat a žít kvalitní život
- Při práci zohledňuji a pomáhám nacházet dobrou rovnováhu mezi myslí, pocity a tělem
- Pracuji s dospělými i dětmi, nepracuji s páry

„O mně“
Vždy jsem se zajímala o druhé lidi, o psychické i fyzické aspekty života. Po studiu psychologie se neustále (a ráda) vzdělávám a rozvíjím. Při práci využívám znalosti z psychoanalytického, systemického či biodynamického přístupu a v současné době kladu důraz na celostní přístup (jsem frekventantkou výcviku Somatic experiencing, využívám prvky kraniosakrálního ošetření apod). Při práci zapojuji dovednosti a zkušenosti z práce s krizí, s traumatem.

Na práci s druhými mě baví objevovat a pomáhat růst jejich potenciál. Ráda podporuji v hledání vlastní cesty, možnosti vztahování se ke světu, k druhým i k sobě. Jako základní vnímám rozvoj schopnosti být sám se sebou v dobrém kontaktu, vycházet a využívat svoje zdroje, znát svoje limity a možnosti.

Dlouhodobá práce s dětmi i vlastní rodičovská zkušenost mi opakovaně potvrzovala zkušenosti, že děti mají obrovský potenciál pro obnovení svého zdárného růstu.

Věřím v cykličnost, pulsaci života v každém z nás a okolo nás. A když probíhá, tak jak má, máme velkou šanci zvládat nároky života a plně si užívat jeho dary.

Život a jeho krása jsou stále přítomny… a rozšiřování kapacity si to vše uvědomovat a prožívat je dle mého smysl, proč jsme tady….

Objednávky: Tel: 724 459 486, e-mail:bukovskalucie@seznam.cz
Cena: 800,- Kč / 60 min, 1200,- Kč / 90 min