Kiran Anumalasetty

Kiran Anumalassety (www.kirananumalasetty.com) je certifikovaný terapeut pro regresi do minulých životů. Je také facilitátorem pro práci s Vnitřním dítětem a spirituálním průvodcem. Své vhledy, moudrost a soucitné srdce sdílí skrze své workshopy, tréninky a individuální sezení.. Píše články pro Edge Magazin for Holistic Living, http://www.edgemagazine.net/author/kiran-anumalasetty/. Je členem indického výboru mezinárodní Asociace pro výzkum regrese a reinkarnace (ARRR) http://arrrglobal.org/indian-advisory-board Je nadšený výzkumem minulých životů a reinkarnací, speciálně terapeutickými a léčivými přínosy terapie regresí do minulých životů. Své výzkumné práce prezentoval na několika konferencích ARRR (2012, 2013, 2014, 2016, 2017) a na konferenci Mezinárodní asociace pro studium snů (2016), www.asdreams.org/2016.

 

Akce lektora v MAITREI

8/12 pátek MAITREA

Regrese do minulých životů a věda o duši - úvodní seminář

Kiran Anumalasetty | Seznamte se s vědou o duši i moudrým a pokorným Kiranem. Regrese do minulých životů je zásadní nástroj, který nám pomáhá pochopit kořeny příčin našich současných životních problémů, nabízí možnosti, abychom se osvobodili od minulosti, spojili se se Zdrojem a vědomě žili v současnosti.
9/12-10/12 sobota - neděle MAITREA

Regrese do minulých životů a věda o duši - sebezkušenostní workshop

Kiran Anumalasetty | Cílem workshopu je, aby se každý účastník dostal do hloubky svého bytí. Za použití regrese do minulých životů účastníci prozkoumají některé ze svých minulých životů, aby získali větší obraz toho, kým jsou. Prožíváním své pravé přirozenosti můžeme žít v souladu se svým životním záměrem.