Kateřina Hanajová

katerina@hanajova.cz
tel.: 777 286 612

Fyzioterapie, kraniosakrální biodynamika, individuální cvičení a konzultace.

 

  

 

Co dělám

Pomáhám vést své klienty ke zdraví, k vnímání a pochopení vlastního těla. Snažím se prohloubit komunikaci klienta se svým tělem a s jeho individuálními problémy. Věřím, že teprve pak můžeme společně najít příčinu obtíží a začít je zpracovávat a řešit a to nejen na úrovni fyzického těla.

Terapie vedu v češtině, angličtině, francouzštině.

Jak pracuji

Snažím se kombinovat všechny své znalosti a zkušenosti, které jsem za svůj život nasbírala, protože každý člověk potřebuje jiný přístup a individuální kombinaci metod.

Od malička jsem si užívala pohyb, bavilo mě běhat, tančit, hrát hry, lézt po stromech, ale nikdy jsem nebyla velký sportovec- závodník, a proto většinu mého okolí překvapilo, když jsem se po gymnáziu rozhodla jít studovat Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Zde se z mého přirozeného pohybu stal u některých disciplín až dril. Dodnes vzpomínám na Vánoce, které jsem věnovala přípravě na státní závěrečnou praktickou zkoušku z gymnastiky – bolelo mě celé tělo z pádů z kladiny, dlaně jsem měla krvavé od stržených mozolů z hrazdy a v hlavě jsem prožívala největší strach a výzvu z přeskoku přes bednu přemetem. Za dobu studia jsem si zkusila doslova na vlastní kůži většinu sportovních disciplín. Ale to zásadní, co jsem se zde naučila, byla komunikace s vlastním tělem, cit pro tělo, vnímání toho, jak pracuje, co potřebuje a co všechno může zvládnout, když ho poslouchám.

Důležitou zkušeností bylo i to, co se děje, když své tělo neposlechneme. V průběhu studia jsem podstoupila operace obou kolen a u druhé dokonce nebylo jisté, zda přes následné komplikace školu vůbec dostuduji. Vše se nakonec podařilo, ale možná i proto jsem se ještě před ukončením magisterského studia, vrhla na další studium, studium těla z pohledu fyzioterapie na stejné fakultě. Během tří let bakalářského studia jsem zde měla možnost získat teoretické základy tohoto oboru, ale ta nejdůležitější škola přišla až s praxí a pokračuje s každým novým klientem.

Fyzioterapeutický pohled jsem ještě rozšířila o Craniosacrálni biodynamiku, která mi potvrdila, že schopnosti lidské těla daleko přesahují informace, kterými disponuje naše současná medicína.

Techniky a metody

Mezi konkrétní fyzioterapeutické techniky, které používám, patří: techniky měkkých tkání, reflexní masáž, dechová cvičení, cvičení pro stabilizaci trupu, relaxační cvičení, prvky senzomotoriky a taping.

Z fyzioterapeutických směrů mě nejvíce ovlivnila metoda Fyzioterapie Funkce Clary Lewitové, kterou jsem absolvovala s individuálními konzultacemi.

Craniosacrální biodynamika je terapeutická metoda, která používá jemných hmatů a relaxaci k podpoření těla v jeho schopnosti se léčit a harmonizovat. Během terapie dochází k postupnému uvolnění fyzických, emocionálních a energetických blokád.

Tuto metodu používám jako součást fyzioterapie jak při akutních obtížích, tak při dlouhodobých chronických bolestech a stresových stavech organismu. Dále se mi velmi osvědčila při léčbě traumat (po úrazech a operacích), také jako podpůrná terapie pro těhotné a děti (například u hyperaktivity).

Více informací o craniosacrální biodynamice naleznete na http://www.lamana.cz/individualni-osetreni/kraniosakralni-biodynamika/ a http://www.csinstitut.cz/o-biodynamice .