Vyučovaná umění

"Člověk objevuje, co mu ničí život, že je to jeho zlost, netrpělivost, sobectví, a najednou vidí, že cesta, která se zdála být tak akční, je ve skutečnosti cestou, umožňující pochopení a soucit s druhými."

 

 

Rozvoj fyzických sil a dovedností sledují tradiční japonská a čínská umění, směřující ke kultivaci pohybu a schopností a možností lidského těla, dovedností a v neposlední řadě, nebo možná především, k upevnění zdraví a rozvoji zdravého sebeuvědomění. Patří sem čikung, aikidó, iaidó a kempo a jsou ve škole sdružena pod společný kmen Kodo Mugenkai ryu.

Mentální schopnosti jsou rozvíjeny takovými způsoby, jako je výuka filosofických směrů tao, buddhismu, shinto, mikkyo, šamanismu a dalších.
 
Tyto schopnosti však také rozvíjí studium kaligrafie, origami, čajového obřadu, recitace, zpěvu, hry na hudební nástroje, tradičního divadla a podobně.
 
Rozvoj spirituality v procesu vývoje je v rámci školy tradičních umění zajištěn zejména zenovou meditací dle ritu japonské zenbuddhistické školy sótó ale i studiem a cvičením technik esoterického buddhismu a poznáváním různých škol a tradic filosofie.