Jitka Eichner

Věnuji se:
Kraniosakrální biodynamika, Terapie sebeláskou, Regresní terapie, masáže - léčení dotyku, konstelační náhledy, práce s vnitřním dítětem ...
Více o mně:
Miluji vůni lesa, mechy pod bosými nohami, vodu, slunce a kapky deště ve tváři, miluji tanec ve volné přírodě, smích a uvolňující pláč, miluji vrásky vepsané životem, krásné ruce, které si vždy přeji nakreslit. Obdivuji dar zrození, dar se pokaždé nadechnout a také odvahu v míru a vnitřní důvěře odejít z tohoto světa.
Miluji jedinečný projev každého z nás, projev radosti, bezpodmínečnou lásku, bezelstnost dětí a zvířat, kapku rosy v květině, sílu moře, bubny, cestování, oheň, macramé a životní příběhy...

Více informací o lektorce naleznete na www.e-sence.cz

Rozhovor

V každém okamžiku máme možnost volby

 

Akce lektora v MAITREI

28/10-29/10 sobota - neděle MAITREA

Život v radosti - Sebeléčení

Jitka Eichner | Jak pracovat s energií, kterou disponuji? Co dělat ve chvíllích, kdy mi není dobře? A jak pomoci těm, kteří mi jsou nablízku? Sebe-léčení je přirozeností každého z nás a není to o tom, že bychom to neuměli, my pouze nevíme „jak“. Tomu se budeme vzájemně učit.
2/12-3/12 sobota - neděle MAITREA

Život v radosti - Cesta srdce, aneb Život v radosti

Jitka Eichner | Jak dostat do života více lásky od sebe i druhých? Co je naší vnitřní výživou? Užívá se v kapkách, slovech či jídle? Čeká nás společná výživa nejcennějšího daru, který máme.

Již proběhlé akce lektora