Jan Peterka

Nabízím techniky sebepoznání a osobního rozvoje: Rodinné konstelace, individuální terapie metodou „Klíč k životu“, kurzy Reiki a další. Při práci také využívám původní čínské učení Ham Yu, které zahrnuje Čínskou astrologii, kosmologii, Čínskou medicínu, I-Ťing a Feng Ren Shui.

MOJE CESTA

V roce 2008 jsem začal praktikovat Reiki (později spolu s masážemi) a od roku 2012 nabízím (většinou formou kurzů, ale i individuálně) iniciaci-zasvěcení do tohoto energetického systému.

V roce 2009 jsem začal pracovat s metodou "Klíč k životu" a nabízím tuto techniku sebepoznání a osobního rozvoje i svým klientům.
Od roku 2015 pravidelně pořádám "Klíč k životu" také formou transformačních a výukových kurzů.

Na kurzy Rodinných a systemických konstelací a na různé supervizní semináře k tuzemským i zahraničním lektorům, jsem začal chodit během roku 2009. Vroce 2010 jsem vstoupil do konstelačního výcviku, který trval dva roky. Od roku 2012 pak pravidelně pořádám semináře Rodinných konstelací.

Od 2010 se věnuji původnímu čínskému učení HAM YU, které zahrnuje astrologii, kosmologii, feng ren shui, I-Ťing a čínskou medicínu. Nejčastěji pro své klienty využívám osobní astrotyp (energie-potenciál člověka) a koreláty vztahů (energie ve vztazích), a je-li třeba, využívám také energie času a prostoru.
Prošel jsem mnoha dalšími kurzy i výcviky. Například mě velmi obohatila masérská škola známého ruského mága, šamana a léčitele Borise Tichanovského (Tibetská medicína EPAM), kde jsem se naučil různé druhy východních masáží, především Čínskou a Thajskou (v současné době je již nenabízím). Obohacující byly i kurzy s Korejskou šamankou Hiah Park a mnohé další...
Některé techniky, které jsem zde získal také využívám při individuálních konzultacích a v seminářích.
Více informací naleznete na: www.janpeterka.cz

ABSOLVOVANÉ KURZY, UČITELÉ:

 • Reiki I, II, III - Kateřina Pokorná
 • Reiki I, II, III + Mistrovské zasvěcení - Vanda Prchalová
 • Reiki I, II, III + Mistrovské zasvěcení - Boris Tichanovský
 • Základní kurz:
 • Klíč k životu I, II, III, IV, V
 • Tématické kurzy Klíče k životu:
 • Čakry I a II (s přechodem přes oheň)
 • Andělský seminář I a II
 • Přijetí-odpuštění
 • Jednota-tvořivost
 • Sebejistota-bohatství
 • Transformace hněvu
 • Ano, ale...
 • Komunikace
 • Manipulace nebo svobodná vůle
 • Návrat domů
 • Dobří andělé se vracejí
 • Lidské Božství
 • Léčení s DNA
 • Archetypy I
 • Archetypy II
 • Několikaletý výcvik Klíče k životu u Vandy Prchalové a Jany Novákové (autorka Klíče k životu)

Masérská škola Borise Tichanovského
Masáže (čínská, thajská, klasická...), zdravotní cvičení, energetické léčení, Reiki
Boris Tichanovský a hostující lékaři, poradci, fyzioterapeuti...

Feng Ren Shui, I-Ťing, Čínská astrologie a kosmologie, HAM YU

 • Astrotyp člověka
 • Koreláty vztahů
 • Feng Shui prostoru
 • Feng Shui času
 • Zdraví a cesta života
 • Metoda BA GUA
 • Metoda pěti zvířat
 • Letící hvězda
 • Teorie jezdce
 • I-Ťing
 • a další

Ing. Jiří Černák, Eva Joachimová

Rodinné a systemické konstelace

 • dvouletý výcvik Jan Bílý

zkušenosti u dalších konstelářů:

 • Vanda Prchlová
 • Lenka Mochnáčová
 • Bhagat J. Zeilhofer
 • Ramateertha
 • Daan van Kampenhaut
 • Sneh Victoria Schnabel
 • a další

Další osobní rozvoj
Korejská šamanka Hiah Park

Rozhovor

Klíč k životu? Každý jej máme!

 

Akce lektora v MAITREI

23/5 středa MAITREA

Já jako tvůrce

Jan Peterka | S pomocí rodinných konstelací budeme hledat cestu sami k sobě, k převzetí odpovědnosti za svůj život, abychom mohli být jeho vědomými tvůrci. Jak nakládáme se svým potenciálem? Využíváme ho nebo žijeme pod hranicí svých možností? Žijeme svůj život podle sebe? Jsme sami v sobě doma?
13/6 středa MAITREA

Otevření se

Jan Peterka | S pomocí rodinných konstelací budeme hledat cestu k realizaci sebe i své cesty ve vnějším světě a k využívání podpory vnějších energií, nápomocných přátel. Schopnost vytvořit si ve vnějším světě bezpečné prostředí. Vyhledání podpory, pomoci. Nápomocní přátelé. Spolupráce versus konkurence.

Již proběhlé akce lektora