Jan Peterka

Nabízím techniky sebepoznání a osobního rozvoje: Rodinné konstelace, individuální terapie metodou „Klíč k životu“, kurzy Reiki a další. Při práci také využívám původní čínské učení Ham Yu, které zahrnuje Čínskou astrologii, kosmologii, Čínskou medicínu, I-Ťing a Feng Ren Shui.

MOJE CESTA

V roce 2008 jsem začal praktikovat Reiki (později spolu s masážemi) a od roku 2012 nabízím (většinou formou kurzů, ale i individuálně) iniciaci-zasvěcení do tohoto energetického systému.

V roce 2009 jsem začal pracovat s metodou "Klíč k životu" a nabízím tuto techniku sebepoznání a osobního rozvoje i svým klientům.
Od roku 2015 pravidelně pořádám "Klíč k životu" také formou transformačních a výukových kurzů.

Na kurzy Rodinných a systemických konstelací a na různé supervizní semináře k tuzemským i zahraničním lektorům, jsem začal chodit během roku 2009. Vroce 2010 jsem vstoupil do konstelačního výcviku, který trval dva roky. Od roku 2012 pak pravidelně pořádám semináře Rodinných konstelací.

Od 2010 se věnuji původnímu čínskému učení HAM YU, které zahrnuje astrologii, kosmologii, feng ren shui, I-Ťing a čínskou medicínu. Nejčastěji pro své klienty využívám osobní astrotyp (energie-potenciál člověka) a koreláty vztahů (energie ve vztazích), a je-li třeba, využívám také energie času a prostoru.
Prošel jsem mnoha dalšími kurzy i výcviky. Například mě velmi obohatila masérská škola známého ruského mága, šamana a léčitele Borise Tichanovského (Tibetská medicína EPAM), kde jsem se naučil různé druhy východních masáží, především Čínskou a Thajskou (v současné době je již nenabízím). Obohacující byly i kurzy s Korejskou šamankou Hiah Park a mnohé další...
Některé techniky, které jsem zde získal také využívám při individuálních konzultacích a v seminářích.
Více informací naleznete na: www.janpeterka.cz

ABSOLVOVANÉ KURZY, UČITELÉ:

 • Reiki I, II, III - Kateřina Pokorná
 • Reiki I, II, III + Mistrovské zasvěcení - Vanda Prchalová
 • Reiki I, II, III + Mistrovské zasvěcení - Boris Tichanovský
 • Základní kurz:
 • Klíč k životu I, II, III, IV, V
 • Tématické kurzy Klíče k životu:
 • Čakry I a II (s přechodem přes oheň)
 • Andělský seminář I a II
 • Přijetí-odpuštění
 • Jednota-tvořivost
 • Sebejistota-bohatství
 • Transformace hněvu
 • Ano, ale...
 • Komunikace
 • Manipulace nebo svobodná vůle
 • Návrat domů
 • Dobří andělé se vracejí
 • Lidské Božství
 • Léčení s DNA
 • Archetypy I
 • Archetypy II
 • Několikaletý výcvik Klíče k životu u Vandy Prchalové a Jany Novákové (autorka Klíče k životu)

Masérská škola Borise Tichanovského
Masáže (čínská, thajská, klasická...), zdravotní cvičení, energetické léčení, Reiki
Boris Tichanovský a hostující lékaři, poradci, fyzioterapeuti...

Feng Ren Shui, I-Ťing, Čínská astrologie a kosmologie, HAM YU

 • Astrotyp člověka
 • Koreláty vztahů
 • Feng Shui prostoru
 • Feng Shui času
 • Zdraví a cesta života
 • Metoda BA GUA
 • Metoda pěti zvířat
 • Letící hvězda
 • Teorie jezdce
 • I-Ťing
 • a další

Ing. Jiří Černák, Eva Joachimová

Rodinné a systemické konstelace

 • dvouletý výcvik Jan Bílý

zkušenosti u dalších konstelářů:

 • Vanda Prchlová
 • Lenka Mochnáčová
 • Bhagat J. Zeilhofer
 • Ramateertha
 • Daan van Kampenhaut
 • Sneh Victoria Schnabel
 • a další

Další osobní rozvoj
Korejská šamanka Hiah Park

Rozhovor

Klíč k životu? Každý jej máme!

 

Akce lektora v MAITREI

6/3 úterý MAITREA

Předci a potomci

Jan Peterka | S pomocí rodinných konstelací se budeme věnovat rodinnému systému a budeme hledat své harmonické místo v něm. Pokusíme se lépe sladit s energiemi naší rodiny a získat tak více energie, lásky, svobody a podpory předků pro náš současný život. Jak harmonicky navázat na energie předků?
17/3-18/3 sobota - neděle MAITREA

Láska a vztahy – partnerství, rodina, přátelé

Jan Peterka | Žijeme v duálním světě a dualita nám přináší vztahy. Vztahy přinášejí mnoho příležitostí. Ve vztazích hledáme lásku, celistvost, naplnění, harmonii. Občas se nám to ale nedaří. Podíváme se na to, co nám v tom brání, a to co půjde, ihned s pomocí konstelací a jiných technik rozpustíme-transformujeme.
29/3 čtvrtek MAITREA

Klíč k životu – uvolnění a transformace

Jan Peterka | Večer na téma nalezení, uvolnění a transformace podvědomých příčin různých potíží. Součástí bude ukázka práce metodou „Klíč k životu“.
14/4-15/4 sobota - neděle MAITREA

Harmonie v rodině

Jan Peterka | Budeme pracovat s konstelacemi i jinými technikami. Tématem bude moje původní rodina, současná rodina, děti a rodinný systém partnera nebo partnerky. Moje místo, podpora, láska, svoboda, vztahy a další.
24/4 úterý MAITREA

Hojnost a bohatství

Jan Peterka | S pomocí rodinných konstelací budeme hledat cestu k bohatému, rozmanitému a naplněnému životu. Hledání harmonie mezi prázdnotou a vyčerpáním. Jak se neztratit ve světě nekonečných možností? Příliš velká rozmanitost nás také může vyčerpávat. Kolik je pro nás tak akorát? Do hloubky nebo po povrchu?

Již proběhlé akce lektora