Jan a Kateřina Komedovi

Individuální a párová sezení o vztahových tématech, předcházení a řešení partnerských krizí, body terapie a masáže (relaxační, celostní, tantrické), přijetí vlastních stínů, příprava na manželství.

Kontakt: Jan a Kateřina Komedovi, Škola Umění milování, tel.: 736 755 000, skola@umenimilovani.cz, www.umenimilovani.cz

 

Hlavní témata, kterým se věnujeme:

1. Konzultace (probíhá formou rozhovoru):

V rámci konzultací se věnujeme nejčastěji těmto oblastem:

- individuální a párová sezení o vztahových tématech
- jak žít dlouhodobě šťastné partnerství/manželství
- předcházení a řešení partnerské krize nebo jakýchkoliv neshod
- příprava na manželství
- přijetí vlastních stínů

2. Body terapie a masáže (pracuje se i s tělem a doteky):

Body terapii ani masáž nevnímáme jako soubor konkrétních hmatů s pevně daným postupem. Každá naše terapie je individuálně uzpůsobena aktuální potřebě přijímajícího. Využíváme relaxační, celostní i tantrické přístupy a postupy z učení Quodoushka, založeném na moudrosti dávných Májů, Olmeků a Toltéků. Záleží vždy na záměru a hranicích toho, kdo na masáž či terapii přichází.

Nejčastěji se věnujeme těmto tématům:

- rozpouštění bloků v prožívání intimity
- cvičení podporující vnímání vlastního těla
- řešení nesouladů v párové intimitě
- vaginální mapování – léčení citlivosti akupresurní terapií
- problematika dosahování orgasmu
- rozvoj vnímání vedoucí k prožívání celotělních a energetických orgasmů
- řešení předčasné ejakulace
- temný eros – vypořádání se s “temnými” tendencemi v nás
- body terapie a masáže – relaxační, celostní a tantrické, rozvíjení potěšení, rozkoše a blaženosti v intimní oblasti

O nás:

Žijeme ve společném manželství více než 18 let a vychováváme 3 děti. Několik let jsme studovali a prožívali mnoho různých škol, věnujících se soužití muže a ženy v kvalitě, která má oba partnery obohacovat a činit šťastné a ne omezovat a ochuzovat. Mimo jiné jsme prošli několikaletým tantrickým výcvikem včetně tantrické cesty po Indii. Na Hawaii jsme absolvovali výcvik indiánské Quodoushky, inspirovali se prací mnoha bodyworkerů. Jsme maséry tantrické i klasické relaxační masáže s mezinárodní licencí. S ohledem na to, že věříme, že na pozitivní straně člověk nemůže bez následků setrvat, dokud neporozuměl své „stinné“ straně, věnujeme se i teorii a praxi stínů včetně temného erosu.

Ze všech těchto škol jsme vybrali praktický a modernímu západnímu člověku přístupný soubor dovedností, které pomáhají párům žít dlouhodobě šťastná a naplněná partnerství a manželství. Tyto dovednosti předáváme jak na kurzech Školy Umění milování, tak při individuálních setkáních v rámci Osobního domu rozvoje Maitrea. Nepředáváme jen teoretická doporučení. Vše k čemu vedeme, jsme sami na sobě nejdříve vyzkoušeli a učíme pouze dovednosti, podle kterých sami žijeme. V individuálních setkáních pak vedeme k těm principům, které jsou prakticky využitelné pro daného muže, ženu či pár hned od prvního dne nebo večera, kdy se o nich dozví. Jediná nová praktikovaná dovednost dokáže zásadně zkvalitnit život v páru.

Plnou informaci o našich aktivitách naleznete na Umenimilovani.cz. Ohlasy na naši práci si můžete přečíst nebo shlédnout na videu zde.

Těšíme se na setkání :-)
Honza a Katka Komedovi

3. Individuální přání:

Je možné dohodnout se na individuální nebo privátní skupinové výuce nebo akci, kterou povedeme na některé z témat z oblasti tantry, Quodoushky a bodyworku.

Například :

- párová výuka tantrické masáže pro pár/skupinu párů
- předsvatební tantrický rituál, nazývaný též tantrická svatba
- porozumění celistvosti nás samotných jako bytosti obdařené sexualitou – vymanění se z osobních omezujících stereotypů – medicínské kruhy dle Quodoushky
- cokoliv, v čem budete v oblasti vztahů, manželství a sexuality potřebovat podpořit

4. Ceny:

Ceny jsou od 935 Kč/hod/lektor (při zakoupení 10 a více hodin najednou).

Cena konzultace:
Oba lektoři společně pro páry i jednotlivce: 1.600 Kč/hod
Jeden lektor: 1.100 Kč/hod

Cena masáže a body terapie:
Oba lektoři společně pro páry i jednotlivce: 2.200 Kč/hod
Jan - samostatně pro páry i jednotlivé ženy a muže: 1.400 Kč/hod
Kateřina - samostatně pro páry a ženy: 1.400 Kč/hod

Doporučená doba:
Úvodní konzultační sezení doporučujeme min. 1,5 hodiny. Následná sezení mohou být zkrácena na 1 hod.
Masáže a body terapie jsou doporučené rovněž v délce min. 1,5 hod. minimum je 1 hod.

Slevy:
Při zakoupení 5 hodin najednou je sleva 10%.
Od 10. hodiny je poskytnuta trvalá sleva 15% na všechny další.