Jak si udržet zdraví

 

Motto: 

Vaše zdraví neleží v rukou lékařů, ale ve vašich vlastních. Zdraví máte každý sám sobě. Lékař vám k němu může pouze ukázat cestu. To je jeho povinnost.

George P. Eassey

 

SAMO-ZŘEJMOST ZDRAVÍ
Zdraví je největším darem posvátnosti života.

Je životní SAMO-ZŘEJMOSTÍ. Tím, čím se život sám „nechává zřít“, tedy čím se projevuje.
Za životní samo-zřejmost ho považujeme až do okamžiku, než ho začneme ztrácet. Pak si teprve uvědomíme jeho nezbytnost a hodnotu.

Přesto, že je zdraví prvotní a nejdůležitější podmínkou normálního života, uplatnění našich schopností, rozvinutí naší tvořivosti a dosažení štěstí, přesto, že je hlavním předpokladem harmonického fungování celé společnosti a její prosperity na všech úrovních, nikde ve školním vzdělávání se o něm nic nedozvídáme.

Posláním těchto stránek je zprostředkovat v západním kontextu vědomí plný obraz zdraví tak, jak ho nazřelo otevřené a jasné vědomí dávných indických mudrců.*) A zároveň vám umožnit, abyste své zdraví mohli vzít plně do svých rukou.

*) (Dokladem nadčasové platnosti jejich vhledu je, že dnešní Světová zdravotnická organizace dospěla postupně k velmi podobnému pojetí zdraví a její současná definice zdraví se blíží té ájurvédské.)

Hledání ztraceného zdraví, ať už se jedná o fyzické, emocionální nebo duchovní zdraví, je obvykle trnitá cesta plná pochybností, kroků do neznáma a bojů s trojhlavou saní nejrůznějších strachů a starých nevědomých vzorců chování. Na úspěšném konci této cesty čeká obnovení lásky k sobě sama, respektování skutečných vlastních niterných potřeb, pochopení vzájemné provázanosti s ostatními lidmi a dalšími živými bytostmi a porozumění přírodním zákonitostem. Nalezení zdraví znamená plnohodnotné poznání smyslu života…
Jakákoli cesta se lépe podniká, zná-li člověk její cíl. Naplno to platí o cestě za zdravím. Co je tedy ´zdraví´? Co ho tvoří a ovlivňuje?

Na našich stránkách se postupně budeme všem těmto oblastem podrobně věnovat.