Heidi Berger

Heidi Berger je léčitelkou, lektorkou, zabývající se hlavně Voice Dialogem. Má 2 děti.
Prošla:
1 letým výcvikem ve Voice Dialogue u Christa von Mengershausen-Büntig a Artha Wittemann v Zist, Penzberg;
2 letým výcvikem v individuální systemické práci a supervizemi s Arthem Wittemannem na Insititutu Individuální Systemiky v Mnichově.

Od roku 1988 dokončila výcviky v Shiatzu, meditacích, práci s tělem a s energií.
Od roku 1998 se věnuje individuální práce v rámci vlastní praxe a dále vedení seminářů a výcviků ve Voice Dialogue.

 


Již proběhlé akce lektora