Harmonie - srdce zdraví

 

Motto: 

Ájurvéda je uměním vhledu, jež nám do našeho každodenního života a do našich vztahů vnáší harmonii, radost a blaženost.

Sušruta 

 

České slovo ´samo´nepochybně pochází ze sanskrtského kořene ´SAMA´ znamenajícího dynamickou rovnováhu, harmonii.

Harmonie - "sama" je srdcem ájurvédské definice zdraví.

… Sama dóša sama agni
sama dhátu mala krijá
prasanna átma mana indrija…

Ten, kdo má všechny dóši v rovnováze,
komu pravidelně hoří metabolický oheň,
a má všechny tělesné tkáně vyrovnané,
komu se plynule vylučují všechny odpadní produkty,
ten, kdo má všechny smysly, mysl i duši naplněné přirozenou radostí a štěstím,
se považuje za zdravého člověka.

Faktory zdraví

 1. Nenarušený rytmus dechu a distribuce pránické energie v těle
 2. Vědomé stravování a pití
 3. Dostatečný odpočinek a spánek
 4. Přiměřená míra fyzické aktivity
 5. Přiměřená a harmonizující aktivita vnímající – emoční mysli
  • pozitivní povaha smyslových vstupů
  • vědomá práce s vlastními myšlenkami, emocemi a prožíváním
 6. Prospěšné využívání intelektu – správné rozlišování, rozhodování a činy
 7. Pozornost sklonům a přáním duše – naslouchání a řízení se jemným hlasem svého nitra

Vše, co k nám v životě přichází, je potravou pro naše vědomí. Ájurvéda vědomí nahlíží jako neustálého ´pojídače´, jenž se živí jemnou i hrubohmotnou stravou.

To, co nemůžeme přímo ovlivnit, jsou vnější faktory našeho životního prostředí, změny ročních období, výkyvy počasí a to, jak uvažují a jednají ostatní, s nimiž přicházíme do kontaktu prostřednictvím intenzívních vztahů. Máme však možnost si vypěstovat takovou adaptační schopnost (odolnost, imunitu), abychom všem těmto vlivům dokázali čelit, aby nás posílily a abychom jich mohli využívat prospěšným způsobem.