Eligio Stephen Gallegos

Eligio Stephen Gallegos, Ph.D., po studiu na amerických univerzitách a získání doktorátu z psychologie působil řadu let jako vedoucí katedry psychologie na Mercerské univerzitě. Poté působil několik let jako psychoterapeut. Řadu let také provázel lidi procesem hledání vize (tzv. Vision Quest). Objevil Proces osobního totemu (Personal Totem Pole Process) a v současnoti vede na různých místech světa workshopy pro veřejnost i výcviky pro terapeuty.

Je čestným ředitelem mezinárodního institutu pro výzkum vizualizace (International Institute for Visualization Research) a čestným členem dánské společnosti klinické hypnózy a společnosti pro výzkum psychiky (Danish Society for Clinical Hypnosis and the Danish Society for Psychic Research). Založil nakladatelství Moon Bear Press a spoluzaložil Institut návratu k Zemi (Returning to Earth Institute). Je autorem většího počtu knih a odborných článků. Jednu z jeho knih OSOBNÍ TOTEM, vydalo nakladatelství MAITREA.

Autor těchto knih:

Rozhovor:

Když totemová zvířata léčí
Každý z nás má uvnitř sebe vlastní totemová zvířata sídlící v jednotlivých energetických centrech v těle. Co se nám snaží říct? A proč s nimi vůbec komunikovat? „Je zapotřebí vyživit sám sebe zevnitř, své zraněné části. Naše vnitřní totemová zvířata nejenom vědí, co je třeba zahojit, ale také chápou, co je třeba k tomu udělat,“ říká Elegio Stephen Gallegos, tvůrce metody Proces osobního totemu.

 

Akce lektora v MAITREI

12/7-14/7 pátek - neděle MAITREA

VE SVÉ SÍLE - Najdi sílu překonat překážky a žít svůj život

Eligio Stephen Gallegos | Během tohoto workshopu se vydáte na cestu do hlubinné představivosti, abyste se zblízka podívali na překážky, které stojí na cestě vašeho života. Někdy pomůže drobná úprava cesty, aby mohl proud životní síly proudit volněji a silněji. Ale někdy je potřeba většího zásahu či dokonce změny směru. Přijďte uvolnit stavidla vaší tvořivosti a svého pravého poslání.