Avaloka - škola tradičních umění


Motto školy: 
Moudrý se učí od každého
Bohatému stačí, co má
Silný ovládá sám sebe

Více informací na www.avaloka.cz

AVALOKA je sanskrtské slovo a také tradiční jméno, mimo jiné označující toho, kdo pozoruje, kdo získává poznání prostřednictvím pozorování, prostřednictvím smyslového vnímání. Poznání lze čerpat různě.

AVALOKA je školou tradičních umění Koryu – umění samurajů, zenové meditace, kaligrafie, cvičení s mečem. Poskytujet možnost studia cest, které vedou ke stavu hlubokého uvědomění, návratu k vlastním přirozeným instinktům, rozvinutí všech stránek osobnosti - fyzické, mentální a spirituální. Studium tradičních umění skýtá mimo jiné možnost osvojení si dovedností a rozvinutí vlastností, které nám překvapivě i v moderní době dají mnoho výhod pro nejrůznější životní situace.
 
Z tradičních postupů se škola Avaloka snaží odstraňovat nadbytečné nánosy náboženského a ideologického balastu a blouznění, povrchnosti, nepravd a dezinterpretací, pramenících ze senzacechtivosti. Svou pozornost upírá na to, co je pravdivé autentické, účinné a aktuální i v současnosti a může být přínosem pro současného člověka v jeho moderní době a společnosti. Snaží se přenést jádro pravého vědění minulosti přes propast věků a přiblížit je studiem a soustavným a poctivým praktikováním do současnosti tak, aby sdělení, techniky a cesty byly srozumitelné nyní i v budoucnosti.