Asdrubal Torres

Pan Asdrubal Torres se narodil v kolumbijském pohoří Sierra Nevada de Santa Marta v indiánské komunitě Arhuaco – Tayrona. Nyní žije v podhůří svého rodného kraje, v městečku Valledupar.
Získal stipendium OSN pro studium v rámci programu výuky lidských práv, který je určený pro indiánské komunity Latinské Ameriky. Tento intenzivní 4měsíční kurz absolvoval na Universidad de Deusto ve španělském městě Bilbao a praktickou část v sídle OSN v Ženevě. Cílem kurzu bylo poskytnout duchovním vůdcům indiánských kmenů teoretické i praktické nástroje pro ochranu práv svých komunit a indiánských organizací.
Následně absolvoval virtuální interaktivní kurz zaměřený na lidská práva, organizovaný španělskou univerzitou Pablo de Olavide. Plynně hovoří a píše španělsky, ale především svým rodným jazykem zvaným Iku.
V současné době spolupracuje jako výzkumník na projektu, který řeší problematiku indiánských komunit, jejichž život a přírodní prostředí jsou přímo zasaženy projekty infrastruktury. Zároveň spravuje a řídí organizační a produktivní procesy indiánské komunity Birwa.
V minulých letech se zúčasnil řady mezinárodních kongresů, konferencí a fór jako je například Světová konference o indiánském právu, pořádaná univerzitou Irvine California v USA. Aktivně se zapojoval do různých aktivit spojených s původními obyvateli a účastnil se mezinárodních vrcholných setkání indiánských komunit v různých zemích i mimo latinskoamerický kontinent. V sídle OSN v New Yorku reprezentoval kolumbijskou konfederaci svého kmene na Stálém fóru pro záležitosti domorodých skupin.

 


Již proběhlé akce lektora