Anežka Janátová

Anežka Janátová pracuje desítky let jako klinická psycholožka, věnuje se pedagogické, psychoterapeutické činnosti, přednáškám a vedení mezinárodních sympozií. Několik let působila jako ředitelka Jedličkova ústavu, odtud cíleně odešla do Švýcarska, kde prací klinické psycholožky vydělala na pozdější venkovské sídlo akademie Tabor v Nové Vsi nad Popelkou. Podařilo se jí uskutečnit mnohaletou myšlenku alternativního školství u nás (waldorfské školy a školky) a počátek začleňování postižených lidí do společnosti.

V roce 1996 vedla Institut pedagogiky volného času při UK, který se přerodil v samostatný subjekt Akademie sociálního umění Tabor, napojený na mezinárodní síť Konference pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii, mající své těžiště ve vysokých školách německy mluvících zemí. V Akademii Tabor vyučuje: Člověk jako tvůrce vlastního osudu, Prostor a čas – dimenze lidské existence, Sociální handicap, Logoterapie, Dramaterapie, Biografie.