19/10-21/10 pátek - neděle MAITREA

ZPÍVEJ NAPLNO - Hlasový workshop s živou hudbou a tancem

Pozor tato akce již proběhla v roce 2018. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Otevřený workshop pod vedením Idy Kelarové a Desideria Duždy je věnován vám všem, kteří si nevěříte, že zpívat umíte. Vám všem, kteří zpíváte jen v koupelně nebo v autě, vám všem, kteří jste si to nikdy na veřejnosti nezkusili, vám všem, kteří máte vnitřní potřebu a chuť si zazpívat.
  • Datum: 19.10.2018-21.10.2018
  • Čas: Pá: 18-21, so: 11-18, ne: 10-15 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 4 200 Kč do 30.8. 2018. / později 5 200 Kč
  • Kontakt: Petra Zemanová, 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Seminářem Vás budou provázet:

Ida Kelarová - dýchací cvičení, emocionální otevírání hlasu a zpěv
Desiderius Dužda – zpěv
Oto Bunda – zpěv a tanec
Roman Horváth – piano

Na tento workshop se může přihlásit každý z Vás, kdo cítí hlubokou potřebu si zazpívat. Idin způsob otvírání a objevování lidského hlasu není vedený zájmem dosáhnout technické dokonalosti. Není to snaha jak krásněji, silněji a lépe zpívat. Zpívání a procítění písně je jen záminka k hledání toho hlasu v člověku, který nikdy nikdo neuslyší. Hlasu, který nás vede zpět k emocím. Především tam totiž Ida nachází základní zdroj života a lidské kreativity.

Seminář je otevřen pro každého, kdo má chuť projít přes neskutečnou sílu předsudků, zvyků, zlozvyků a hlavně strachem, který nám brání v tom nadechnout se, otevřít se a zpívat. Zpívat budeme společně ve skupině.

"Nezpíváme, protože jsme šťastní - jsme šťastní, protože zpíváme…"

"Žít kreativní život, zazpívat svoji píseň - musím ztratit strach z toho, že nezazpívám správně."

Lidský hlas je mocný. Souvisí s naším tělem, psychickým stavem i profesí a také našim momentálním rozpoložením. Svým hlasovým projevem dáváme najevo, kdo jsme. Hlas je neoddělitelnou součástí naší osobnosti. V hlase jsem zobrazeni celí. Jak myslíme, jak se cítíme, jak vnímáme svět kolem sebe i smysl našeho celého bytí.

Hlas je živý a posouvá se s osobním rozvojem každého z nás.

Ida Kelarová oddala svůj život poctivé práci na hlasovém projevu. Hlas dokáže otevírat srdce nejen naše, ale i srdce ostatních.

Každý, kdo zpívá, tvoří, protože písnička je sebevyjádření, sdělení, funguje jako živý sociální regulátor. Romové pro své písně nepoužívají noty, neboť charakteristické volné rytmické nakládání s půltóny a čtvrttóny se snad ani nedají notovým písmem zapsat. Romská píseň je založena na výrazném přednesu, který se bez vyslyšení zpěváka dá písemně interpretovat jen těžko. Charakterizuje ho složité frázování, natahování, zrychlování, přestávky, nádechy. Toto dodává písním jedinečné kouzlo.

Stres a negativní emoce transformujeme v energii, kterou vyzpíváme a můžeme použít k osobnímu duchovnímu růstu a nezávislosti.

Každý má možnost si na workshopech Idy Kelarové zazpívat a inspirovat se Idinou filozofií a její unikátní ojedinělou metodou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost - poznání třicetileté intenzivní práce s lidmi a lidským hlasem, které Ida zasvětila svůj život.

O lektorovi