19/6 úterý MAITREA

VEČERNÍ KRUH MUŽŮ V MAITREI - Povolání a poslání

Pozor tato akce již proběhla v roce 2012. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
David Deida říká, že nemít poslání, neznat svůj "deepest purpose" (nejhlubší smysl života) je pro muže nesmírně bolestivé. Mnohdy ovšem tuto bolest nevnímáme, neboť žijeme otupěni médii, reklamou, či hlasy z okolí, které nás nabádají, jít za tím, co vynáší a "nehonit se za ideály".
  • Datum: 19.6.2012
  • Čas: 18.00 - 21.00 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 400 Kč (platba předem na účet)
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

...Někdy se stane, že si z čista jasna uvědomíme, že nám jakékoliv poslání chybí. Mnohdy nás tento pocit může na čas úplně ochromit. Jindy zase to, o čem jsme byli přesvědčeni, že je naše poslání, náhle postrádá veškerý smysl.
Může se poslání měnit?
A jak poznat to "pravé" poslání?
Jak je to s penězi, bohatstvím, hojností a posláním?
Vyplatí se mít poslání
?...

---------------------------------------------------------------------

Po úspěchu řady večerních kruhů „vědomých“ mužů v roce 2011 (částečně přišlo až 40 účastníků!) bych chtěl pokračovat dalším kolem setkávání. Večery 2012 budou vypadat opět trochu jinak - hlavní důraz zde bude na praktickém konstelačním řešení otázek, problémů a situací, ve kterých si „nevíme rady“. Ono „nevědět si rady“ nebo „nebýt si jistý“ je pro nás muže často tak bolestivé, že jsme si vytvořili jakýsi ochranný filtr, který nám to, s čím si nevíme rady, prostě vymaže ze zřetele. To ale samozřejmě problém nevyřeší, pouze odsune do nevědomí. Pak se stává, že nic netušícímu muži odejde partnerka, krachne firma nebo ho zavalí náhlá deprese. I v tomto roce chci zachovávat jistou tematickou posloupnost večerů. Rozhodl jsem se pro „přechodové rituály“ - tedy pro oněch pár důležitých etap v životě muže. Samozřejmě, že na každém večeru bude hodně prostoru pro vše neočekávané, spontánní a pro to, co je pro nás muže důležité - jak být ve své prezenci a jak si uvědomit to, co děláme. Další informace o akcích pro muže najdete na speciálních stránkách www.konstelace.info/muzi.html

Na shledání se těší
Jan

Vzít s sebou: Dřevěnou kulatou tyč o průměru ca. 2-4 cm a délce přesně 107 cm.

O lektorovi