23/10 úterý MAITREA

VEČERNÍ KRUH MUŽŮ V MAITREI - Orfeova cesta

Pozor tato akce již proběhla v roce 2012. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
V druhé polovině svého života se (zasvěcený) muž vydává na cestu, která ho nevede na vrcholy velehor, ale do nitra své duše, do samého centra jeho vlastní esenciální spirituality.
  • Datum: 23.10.2012
  • Čas: 18.00 - 21.00 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 400 Kč
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

Obrazně to vyjadřuje cesta antického básníka a pěvce Orfea do říše boha podsvětí Háda. Po ztrátě své milované Eurydiky (tedy po ukončení aktivní, "rodinné" fáze) se Orfeus rozhodne udělat to, co ještě nikdo před ním nevykonal - sestoupit do podsvětí a vrátit se s tím, co ve svém životě tak bolestně postrádá, zpátky na zem. Po rituálním setkání s bolestí a smrtí, které jsme zažili u třetího přechodu muže (cesta bojovníka) a které mělo význam uznání svých hranic, je Orfeova cesta do říše stínů spíše o tom, co z nás je nesmrtelné. Protože jedině ve spojení s nesmrtelnou, "velkou" duší a v hlubokém akceptování nevyhnutelného můžeme nalézt moudrost...

---------------------------------------------------------------------

Po úspěchu řady večerních kruhů „vědomých“ mužů v roce 2011 (částečně přišlo až 40 účastníků!) bych chtěl pokračovat dalším kolem setkávání. Večery 2012 budou vypadat opět trochu jinak - hlavní důraz zde bude na praktickém konstelačním řešení otázek, problémů a situací, ve kterých si „nevíme rady“. Ono „nevědět si rady“ nebo „nebýt si jistý“ je pro nás muže často tak bolestivé, že jsme si vytvořili jakýsi ochranný filtr, který nám to, s čím si nevíme rady, prostě vymaže ze zřetele. To ale samozřejmě problém nevyřeší, pouze odsune do nevědomí. Pak se stává, že nic netušícímu muži odejde partnerka, krachne firma nebo ho zavalí náhlá deprese. I v tomto roce chci zachovávat jistou tematickou posloupnost večerů. Rozhodl jsem se pro „přechodové rituály“ - tedy pro oněch pár důležitých etap v životě muže. Samozřejmě, že na každém večeru bude hodně prostoru pro vše neočekávané, spontánní a pro to, co je pro nás muže důležité - jak být ve své prezenci a jak si uvědomit to, co děláme. Další informace o akcích pro muže najdete na speciálních stránkách www.konstelace.info/muzi.html

Na shledání se těší
Jan

Vzít s sebou: Dřevěnou kulatou tyč o průměru ca. 2-4 cm a délce přesně 107 cm.

O lektorovi