10/7 úterý MAITREA

VEČERNÍ KRUH MUŽŮ V MAITREI - Oběť

Pozor tato akce již proběhla v roce 2012. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Na vrcholu léta umírá v pohanských rituálních společnostech "letní král". Jeho smrt patří k těm nejméně jasným a logikou uchopitelným rituálům. Venku je přeci léto - slunce stojí vysoko a vše přetéká plody a životem. Kdo by zde myslel na umírání? Pravý muž ovšem chápe, že k životu v jeho plnosti patří i stín...
  • Datum: 10.7.2012
  • Čas: 18.00 - 21.00 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 400 Kč (platba předem na účet)
  • Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz

...tedy to, co nechceme vidět, naše temná, agresivní, pomstychtivá a zákeřná stránka. To, co vyrovnává náš „účet“ mezi světlou a tmavou stránkou je právě oběť.

Jedním z největších problémů naší společnosti je žití na dluh. Nejen že si vypůjčujeme, že naše státy jsou předlužené, že i naše peníze se zakládají na dluhu. Dokonce i naše celá moderní civilizace je vybudovaná na tom, že spalujeme fosilní paliva, která se hromadila v zemi stovky milionů let - a tím žijeme nyní "na dluh budoucnosti". Dluh, vina a oběť k sobě stojí v podivném, na první pohled nepochopitelném trojúhelníku. Ale jedině, když pochopíme smysl oběti, dostaneme se ze zajetí viny a nemusíme se pak už zadlužovat. Dnes večer se (mimo jiné) podíváme na tyto skryté souvislosti...

---------------------------------------------------------------------

Po úspěchu řady večerních kruhů „vědomých“ mužů v roce 2011 (částečně přišlo až 40 účastníků!) bych chtěl pokračovat dalším kolem setkávání. Večery 2012 budou vypadat opět trochu jinak - hlavní důraz zde bude na praktickém konstelačním řešení otázek, problémů a situací, ve kterých si „nevíme rady“. Ono „nevědět si rady“ nebo „nebýt si jistý“ je pro nás muže často tak bolestivé, že jsme si vytvořili jakýsi ochranný filtr, který nám to, s čím si nevíme rady, prostě vymaže ze zřetele. To ale samozřejmě problém nevyřeší, pouze odsune do nevědomí. Pak se stává, že nic netušícímu muži odejde partnerka, krachne firma nebo ho zavalí náhlá deprese. I v tomto roce chci zachovávat jistou tematickou posloupnost večerů. Rozhodl jsem se pro „přechodové rituály“ - tedy pro oněch pár důležitých etap v životě muže. Samozřejmě, že na každém večeru bude hodně prostoru pro vše neočekávané, spontánní a pro to, co je pro nás muže důležité - jak být ve své prezenci a jak si uvědomit to, co děláme. Další informace o akcích pro muže najdete na speciálních stránkách www.konstelace.info/muzi.html

Na shledání se těší
Jan

Vzít s sebou: Dřevěnou kulatou tyč o průměru ca. 2-4 cm a délce přesně 107 cm.

O lektorovi