3/10 sobota MAITREA

Umění mluvit - Rétorika pro každého

Pozor tato akce již proběhla v roce 2015. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Kdo jsem a co chci říci světu? Jak mluvit, aby mě ostatní viděli, slyšeli a rozuměli mi? Seznámíme se se základy vnitřní i vnější techniky komunikace a řeči zábavnou cestou her a cvičení spojujících hereckou techniku s vnitřní duchovní prací.
  • Datum: 3.10.2015
  • Čas: 10-18 hod.
  • Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
  • Cena: 1 950 Kč
  • Kontakt: Eva Elxa, 603 245 362

"Pokud chceš, aby se ti splnilo přání, musíš jej nejdříve vyslovit."

Řeč jako nástroj našeho sebevyjádření, komunikace a seberealizace. Praktické zasvěcení do umění řeči a sebevyjádření v pravdě.

Je pro mě důležité sebevyjádření? Rozumějí mi ostatní? Umím se srozumitelně a jasně vyjadřovat? Vím, co chci říci? Vím, jak to říci? Jak mohu zdokonalit své sebe-vědomí a sou-středění? Jak být přirozený a přesvědčivý? Využívám vhodně tělo jako svůj vyjadřovací nástroj? Umím si poradit s trémou? Umím si vzít slovo, získat si pozornost v zaměstnání, doma, ve společnosti?

Pokud vás zajímají odpovědi na předchozí otázky, pak je seminář Umění mluvit právě pro vás.

S sebou si vezměte pohodlné oblečení umožňující volný pohyb, zápisník a tužku.

O lektorovi

  • Eva Elxa

    Herečka, režisérka, divadelní autorka, pedagog herectví, lektorka a organizátorka divadelních, seberozvojových a komunikačních seminářů a seminářů pro ženy. Absolvovala herectví na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, studovala ...

    více informací o lektorovi