21/10-22/10 sobota - neděle MAITREA

TRANSITIONS EXPERIENCE - Znovuprožití vlastního porodu

Pozor tato akce již proběhla v roce 2017. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích.
Prožijte a rozklíčujte dynamiku vlastního porodu a zjistěte jaké důsledky to pro vás mělo. Najděte způsob, jak žít svůj život svobodněji. Získejte jiný pohled na život, který bude znamenat váš „nový začátek“!
  • Datum: 21.10.2017-22.10.2017
  • Čas: So: 9-19, ne: 9-18 hod. (s přestávkami)
  • Místo: MAITREA, Praha 1, Týnská ulička 6
  • Cena: 4 900 Kč (možné absolvovat pouze po účasti na Intro I+II). 3 900 Kč pokud se neúčastníte Experience poprvé.
  • Kontakt: Jakub Moulis, 725 783 506, seminare@maitrea.cz

TOHOTO SEMINÁŘE SE MŮŽETE SAMOSTATNĚ ZÚČASTNIT POUZE POKUD JSTE SE V MINULOSTI ZÚČASTNILI ČTVRTEČNÍ A PÁTEČNÍ ČÁSTI (TRANSITIONS INTRO 1 A INTRO 2).

„Porod je naše první a naprosto zásadní zkušenost. Způsob, jakým přijdeme na svět, v nás vytváří šablonu, podle které potom žijeme svůj život.

Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme a procházíme okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života. Jinými slovy nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma.

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života.

Základním benefitem práce s tématem porodu je svoboda a to, že si dovolíme žít svůj život nezatížený porodním traumatem.“ - William Emerson PhD. (parafrázován J. Gustavsonem)

Rozpoznání zkušenosti, kterou naše duše přišla na svět. Všímání si některých důsledků, jaké to mělo, a hledání cest směrem k integraci.

Tento kurz je navržen pro každého, koho zajímá tématika porodní dynamiky a její vliv na náš každodenní život. Kdo chce porozumět porodní dynamice svého vlastního porodu, prozkoumat zkušenosti, kterými prošel a které se do něj otiskly, a najít způsob, jak se od těchto otisků osvobodit.

Po vzorcích chování, které jsme celý život (nevědomě) opakovali, a po našich často nepochopitelných reakcích nám zkušenost s Transitions nabízí šanci rozklíčovat okamžik svého porodu, a tím nám pomáhá uznat všechny důsledky, které to pro náš život mělo.

Zkušenost s Transitions je ucelený kurz sám o sobě, který nabízí bezpečný a posvátný prostor pro prozkoumávání některých z našich nejranějších zkušeností, abychom dokázali odkrýt některé spojitosti v našem každodenním životě – a také odhalili nové možnosti a vyzkoušeli, jak to jde jinak!

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

O lektorovi